Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2019)

​Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 22 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 33. sü düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı olması nedeniyle 11-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde IV. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2019) düzenlenecektir.

Konferansa sunulan her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Bir bildirinin IEEE Xplore’da yayınlanması için konferansta sunulması gerekmektedir.

Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu tarafından düzenlenmektedir. Mali konularda Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) destek vermektedir.

Öğrenci ve IEEE üyeleri için konferans ücretinde özel indirim sağlanmaktadır. Ayrıca katılımcılara sınırlı miktarda destek sağlanacaktır.

Konferansın amacı

Dördüncüsü düzenlenen konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri gönderme son günü : 14 Haziran 2019

Yazarlara bildiri durumunun bildirilmesi : 5 Temmuz 2019

Bildirinin son biçiminin gönderilmesi son günü : 10 Ağustos 2019

Bildiri kabul yazısının gönderilmesi : 20 Ağustos 2019

Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Eylül 2019

Erken kayıt son günü : 10 Ağustos 2019

Konferans günleri : 11-12-13 Eylül 2019

Konferans Yemeği : 12 Eylül 2019

Konferans sonrası geziler : 14-15 Eylül 2019

Konferansın Konusu

UBMK 2019’un bu yılki ana konusu Sayısal Dönüşüm olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler ayrıca IEEE Xplore‘de yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• M2M ve Endüstri 4.0
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar

• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi

Davetli Konuşmacılarımız


Prof. Dzhavdet Suleymanov
Tataristan Bilimler Akademisi öğr. üyesi, Tataristan Bilimler Akademisi Uygulamalı Gösterge Bilimi Araştırma Ens. Müdürü, Kazan Federal Üniv. Bilişim Sistemleri Böl. öğr. üyesi, Rusya AI üyesi, Avrupa AI Düzenleme Komitesi üyesi, Rusya ve Tataristan Bilim ve Edebiyat Dergisi editörü

Tatar dilinin bilişim teknolojileri ile korunması ve geliştirilmesi, dillerin korunması ve geliştirilmesi, kaynakları kısıtlı diller üzerindeki deneyimler ve kaynakları kısıtlı olan dillerin bilgisayar ortamında desteklenmesi alanındaki çalışmaların sunulması

Prof. Dzhavdet Suleymanov
Tataristan Bilimler Akademisi öğr. üyesi, Tataristan Bilimler Akademisi Uygulamalı Gösterge Bilimi Araştırma Ens. Müdürü, Kazan Federal Üniv. Bilişim Sistemleri Böl. öğr. üyesi, Rusya AI üyesi, Avrupa AI Düzenleme Komitesi üyesi, Rusya ve Tataristan Bilim ve Edebiyat Dergisi editörü


Prof. Dr. Erdal Arıkan
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Internet altyapısı Shannon'ın enformasyon kuramı üzerine yükselmektedir. Kutupsal kodlar Shannon kuramının öngördüğü sınırlara erişen ilk kodlama yöntemidir. Bu konuşmada Shannon kuramının temelleri (entropi, enformasyon, hata düzeltici kodlama) anlatıldıktan sonra kutupsal kodlar ele alınacaktır.

Prof. Dr. Erdal Arıkan
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

 


Prof. Dr. A. Yavuz Oruç
Electrical and Computer Eng. Dept. of University of Maryland

Konuşma bilgisayarın geleceği üzerine olacaktır. Bu kapsamda yakın geçmişteki kırmık düzeyindeki sistemler, ağ yapılı kırmık ve mimariler, hesaplama olanaklarındaki gelişmeler, ele alınacaktır. Ayrıca geleceğin bilgisayar fikirleri kuramsal ve teknoloji açıdan değerlendirilecektir. Bu kapsamda kuantum, analog ve stokastik gesaplama ikilemleri ve modeler tartışılacaktır.

Prof. Dr. A. Yavuz Oruç
Electrical and Computer Eng. Dept. of University of Maryland


Dr. Hüseyin Şeker
Director of the Institute of Coding at Northumbria University The University of Northumbria University at Newcastle

Konuşma, üzerinde çalıştığımız veri sürümlü ekonomi projelerinin tanıtımı üzerine olacaktır.

Dr. Hüseyin Şeker
Director of the Institute of Coding at Northumbria University The University of Northumbria University at Newcastle

Prof. Lenara Kubedinova
Kırım Federal Üniversitesi, Yabancı Diller Enstitüsü öğretim üyesi

Turklang-2019 konferansının amaç ve kapsamının tanıtımı

Prof. Lenara Kubedinova
Kırım Federal Üniversitesi, Yabancı Diller Enstitüsü öğretim üyesi

 

Program

Ayrıntılı program bildiriler değerlendirildikten sonra yayımlanacaktır.

9:00- 10:40 AM

Bildiri Sunumları

10:40- 11:00 AM

11:00- 12:40 AM

12:40- 14:00 PM

14:00- 15:40 PM

Bildiri Sunumları

15:40-16:00 PM

16:00- 18:00 PM

20:00- 24:00 PM

Menü : Canlı Fasıl Grubu Eşliğinde Mevsim Balığı, Salata, Soğuk Mezeler, Karides, Kalamar, Turşu Kavurma, Mısır Ekmeği, Tatlı / Meyve , Çay, Kahve ve Meşrubat, Yemek bedeli 100.-TL

Ayrıntılı Program
08.00 - 18:00 Geziler tam gün sürecektir. Gezi programları iki gün için geçerlidir. Katılımcılar istedikleri programları seçebilirler. LÜTFEN SEÇTİĞİNİZ PROGRAMI 1 EYLÜL 2019 a KADAR BİLDİRİNİZ. 2o kişi tarafından seçilen gezi programı yapılacaktır.

Dört gezi programı hazırlanmıştır. Her tür ücretine, öğle yemeği, ikramlar, 1618 sayılı TÜRSAB seyahat sigortası ve Turizm Bakanlığı Belgeli rehberlik hizmetleri dahildir.

AMASYA TURU

Şehzadeler diyarı olarak bilinen ve yapılan arkeolojik araştırma ve bulgulara göre ilk yerleşimin M.Ö. 5500 yıllarında başlayıp Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Helenistik, Pontus, Roma, Danişment, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz olarak devam etmiş olan dolayısıyla tarihimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu gezi kapsamında görülecek yerler:

 • 1865 yılında inşa edilen Osmanlı döneminin en zarif sivil mimari örneklerinden birisi olan Hazeranlar Konağı
 • Yeşilırmağı izleyerek, Osmanlı Sultanı II. Bayezit tarafından 1482–1486 arasında Mimar Şemseddin Ahmet’e yaptırılan II. Bayezit Cami’si
 • Amasya Müzesi: Müzede Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Frig, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ilişkin arkeolojik, etnografik, sikke, mühür, el yazması örnekleri ve mumyalar bulunmaktadır.
 • İlhanlı Hükümdarı Sultan Mehmet Olcayto ve hanımı Ilduz Hatun adına 1308 yılında yaptırılmış Bimarhane (Darüşşifa)
 • Selçuklu valilerinden Torumtay’ın (1267) Amasya’da yaptırdığı Gök Medrese Cami’si görülecek ve Torumtay’ın Türbesi
 • Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Vezir Ferruh ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından 1237–1247 yıllarında yaptırılmış Burmalı Minare Cami

Kişi başına ücret 200,-TL dir.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ – SAMSUN TURU

Gezi kapsamında, ilk olarak Kuş Cenneti, ardından Samsun gezilecektir. Bu gezi kapsamında görülecek yerler:

 • Bünyesinde 321 değişik kuş türü bulunan ve Avrupa Kuş Alanları envanterindeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip olan Kızılırmak deltasında bulunan Kuş Cenneti
 • Samsun halkının nefes aldığı Batı Park sahili, Amazon Heykeli ve Adası görülecektir.
 • Atatürk Heykeline gidilecektir.
 • 1902 yılında Jean Ionnis Mantika tarafından yaptırılan ve Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldiğinde konakladığı, günümüzde Gazi Müzesi olarak hizmet veren Mantika Palas
 • 12 Şubat 2013 tarihinde müze olarak hizmete açılan, Samsun şehrinin sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgiler, malzemeler ve belgeler sunmakta olan ve “Tarihi Kentler Birliği”nin jüri özel ödülünü kazanmış olan Samsun Kent Müzesi
 • Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 9.Ordu Müfettişi (Mirliva) olarak kurmayları ile birlikte İstanbul’dan Samsun’a getiren Bandırma Vapuru

Kişi başına ücret: 180,- TL

VEZİRKÖPRÜ – ŞAHİNKAYA KANYONU GEZİSİ

Bu gezi kapsamında “Tarihi Kentler Birliği” üyesi Vezirköprü, ardından Şahinkaya Kanyonu gezisi bulunmaktadır. Vezirköprüde görülecek olanlar:

 • Osmanlı döneminden kalan ve son derece iyi korunan tarihi eserler
 • Taşhan,
 • Vezirköprü’nün ticari merkezi Bedesten,
 • Tacettin Paşa (Kurşunlu) Camisi,
 • Kale Camisi, restore edilen
 • Hâlâ kullanılan Vezirköprü evleri

Vezirköprü’den sonra Şahinkaya Kanyonu’na geçilecek ve burada tekne turu yapılacaktır.

Kişi başına ücret   : 200,- TL

SİNOP GEZİSİ

Antik çağdan beri parlak ve yoğun bir ticari ve kültürel yaşantıya sahip olan, bu niteliğini Roma, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı yönetimlerinde de sürdürmüş, ayrıca kale ve tersanesi ile bölgenin en önemli askeri üslerinden biri olmuş olan Sinop’a görmek üzere bir gezi düzenlenmiştir. Gezi kapsamında görülecek yerler:

 • Karadeniz’in en büyük tersanesi olan 1887 yılından bu yana cezaevi olarak kullanılan bir dönem Refik Halit Karay’dan Sebahattin Ali’ye kadar birçok yazar ve çizerin tutuklu kaldığı, özel bir kanalda yayınlanan “Parmaklılar Ardında” dizisinin de çekimlerinin yapıldığı Tarihi Sinop Cezaevi
 • Zengin İkona koleksiyonuna sahip Prehistorik, Helenistik, Roma, Bizans Dönemi Arkeolojik ve Etnografik eserlerin sergilendiği Sinop Müzesi
 • Maket gemi (Kotra) alışverişi
 • Aslında bir iç liman olan fakat adını Türkiye’nin tek fiyordu olarak ünlendiren ve duyuran Hamsilos Limanı
 • Akliman

Kişi başına ücret : 210,- TL

08.00 - 18:00 Geziler tam gün sürecektir. Gezi programları iki gün için geçerlidir. Katılımcılar istedikleri programları seçebilirler. LÜTFEN SEÇTİĞİNİZ PROGRAMI 1 EYLÜL 2019 a KADAR BİLDİRİNİZ. 2o kişi tarafından seçilen gezi programı yapılacaktır.

AMASYA TURU

Şehzadeler diyarı olarak bilinen ve yapılan arkeolojik araştırma ve bulgulara göre ilk yerleşimin M.Ö. 5500 yıllarında başlayıp Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Helenistik, Pontus, Roma, Danişment, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz olarak devam etmiş olan dolayısıyla tarihimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu gezi kapsamında görülecek yerler:

 • 1865 yılında inşa edilen Osmanlı döneminin en zarif sivil mimari örneklerinden birisi olan Hazeranlar Konağı
 • Yeşilırmağı izleyerek, Osmanlı Sultanı II. Bayezit tarafından 1482–1486 arasında Mimar Şemseddin Ahmet’e yaptırılan II. Bayezit Cami’si
 • Amasya Müzesi: Müzede Tunç Çağı, Hitit, Urartu, Frig, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ilişkin arkeolojik, etnografik, sikke, mühür, el yazması örnekleri ve mumyalar bulunmaktadır.
 • İlhanlı Hükümdarı Sultan Mehmet Olcayto ve hanımı Ilduz Hatun adına 1308 yılında yaptırılmış Bimarhane (Darüşşifa)
 • Selçuklu valilerinden Torumtay’ın (1267) Amasya’da yaptırdığı Gök Medrese Cami’si görülecek ve Torumtay’ın Türbesi
 • Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Vezir Ferruh ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından 1237–1247 yıllarında yaptırılmış Burmalı Minare Cami

Kişi başına ücret 200,-TL dir.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ – SAMSUN TURU

Gezi kapsamında, ilk olarak Kuş Cenneti, ardından Samsun gezilecektir. Bu gezi kapsamında görülecek yerler:

 • Bünyesinde 321 değişik kuş türü bulunan ve Avrupa Kuş Alanları envanterindeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip olan Kızılırmak deltasında bulunan Kuş Cenneti
 • Samsun halkının nefes aldığı Batı Park sahili, Amazon Heykeli ve Adası görülecektir.
 • Atatürk Heykeline gidilecektir.
 • 1902 yılında Jean Ionnis Mantika tarafından yaptırılan ve Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldiğinde konakladığı, günümüzde Gazi Müzesi olarak hizmet veren Mantika Palas
 • 12 Şubat 2013 tarihinde müze olarak hizmete açılan, Samsun şehrinin sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgiler, malzemeler ve belgeler sunmakta olan ve “Tarihi Kentler Birliği”nin jüri özel ödülünü kazanmış olan Samsun Kent Müzesi
 • Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 9.Ordu Müfettişi (Mirliva) olarak kurmayları ile birlikte İstanbul’dan Samsun’a getiren Bandırma Vapuru

Kişi başına ücret: 180,- TL

VEZİRKÖPRÜ – ŞAHİNKAYA KANYONU GEZİSİ

Bu gezi kapsamında “Tarihi Kentler Birliği” üyesi Vezirköprü, ardından Şahinkaya Kanyonu gezisi bulunmaktadır. Vezirköprüde görülecek olanlar:

 • Osmanlı döneminden kalan ve son derece iyi korunan tarihi eserler
 • Taşhan,
 • Vezirköprü’nün ticari merkezi Bedesten,
 • Tacettin Paşa (Kurşunlu) Camisi,
 • Kale Camisi, restore edilen
 • Hâlâ kullanılan Vezirköprü evleri

Vezirköprü’den sonra Şahinkaya Kanyonu’na geçilecek ve burada tekne turu yapılacaktır.

Kişi başına ücret   : 200,- TL

SİNOP GEZİSİ

Antik çağdan beri parlak ve yoğun bir ticari ve kültürel yaşantıya sahip olan, bu niteliğini Roma, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı yönetimlerinde de sürdürmüş, ayrıca kale ve tersanesi ile bölgenin en önemli askeri üslerinden biri olmuş olan Sinop’a görmek üzere bir gezi düzenlenmiştir. Gezi kapsamında görülecek yerler:

 • Karadeniz’in en büyük tersanesi olan 1887 yılından bu yana cezaevi olarak kullanılan bir dönem Refik Halit Karay’dan Sebahattin Ali’ye kadar birçok yazar ve çizerin tutuklu kaldığı, özel bir kanalda yayınlanan “Parmaklılar Ardında” dizisinin de çekimlerinin yapıldığı Tarihi Sinop Cezaevi
 • Zengin İkona koleksiyonuna sahip Prehistorik, Helenistik, Roma, Bizans Dönemi Arkeolojik ve Etnografik eserlerin sergilendiği Sinop Müzesi
 • Maket gemi (Kotra) alışverişi
 • Aslında bir iç liman olan fakat adını Türkiye’nin tek fiyordu olarak ünlendiren ve duyuran Hamsilos Limanı
 • Akliman

Kişi başına ücret : 210,- TL

Katılım ücreti

*** Türk katılımcılar için para birimi Türk Lirasıdır. Katılımcılar için sınırlı miktarda destek verilecektir.**** Destek için başvuru gerekmektedir. Konferansa katılım ücretleri, konferans çantası, iki gün ÖĞLEN YEMEĞİ ve İKRAMLARI kapsamaktadır.

Bireysel katılım
10 Ağustos 2019 öncesi 750
10 Ağustos 2019 sonrası 850 ₺
Öğrenci
10 Ağustos 2019 öncesi 500
10 Ağustos 2019 sonrası 550
IEEE Üyesi
10 Ağustos 2019 öncesi 600
10 Ağustos 2019 sonrası 700 ₺

Ödeme Bilgileri

Ödemenizi aşağıdaki hesaba yapabilirsiniz.

Hesap adı : Türkiye Bilişim Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN : TR96 0004 6000 6388 8000 0566 63

Ödeme belgenizi, Okul kimliğinizi ve IEEE üyelik belgenizi kayıt bölümündeki “Belge Gönder” kısmından iletebilirsiniz.

Kayıt

Konferansa katılmak isteyen herkes (dinleyici, bildiri sunan veya bölüm başkanı) kesinlikle sisteme kayıt yaptırmalıdır. Daha önce kayıt olduysanız giriş düğmesine basınız.

Giriş Yapınız

Giriş yaptıktan sonra anasayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda size özgü bağlantılara ulaşabilirsiniz.

Bildiri gönderme

Konferansa sunulacak olan bildiriler IEEE’nin bildiri ölçünlerine uygun olarak hazırlanacak ve konferans veri tabanına yüklenecektir. IEEE konferans yazım ölçün ve kurallarına uygun hazırlanmayan bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiriler en az 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerin değerlendirme sonuçları yazarlar tarafından görülebilmektedir. Düzeltme ve iyileştirme gerektiren bildiriler belirlenen süre içinde düzeltilmelidir.

Bildiri gönderme son günü 14 Haziran 2019 dir. Bildiri değerlendirme sonuçları en geç  5 Temmuz 2019  gününe kadar yazarlara iletilecek ve gerekli düzeltmelerin yapılması istenecektir.

Bildirilerdeki düzeltmelerin yapılması ve yayımlanabilir biçime dönüştürülüp konferans sistemine yüklenmesi için son gün 10 Ağustos 2019 dur.

Bildiri kabul yazısı yazarlara en geç 20 Ağustos 2019 gününe kadar gönderilecektir.

Sistemde hesabınız varsa bu linkten hesabınıza giriş yapıp bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

Bildiri kabul süreci, Yayın, Katılım Belgesi, En İyi Bildiri, Yarışma

Bildiri kabul süreci şöyledir:

Hakem değerlendirmesi aşaması

 1. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin değerlendirme sonucu ve önerisini öğrenebilir.
 2. İki hakem sonuç üzerinde uzlaşamaz ise bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. uyuşan iki hakemin görüşü sonucu belirler.
 3. Hakemlerin onayını almış bildiriler, benzerlik sınamasından geçirilir. Bu sınamadan başarı ile geçmiş olan bildiriler konferansta sunulmak üzere kabul edilir. Sonucu yazarlar sistem üzerinden görebilirler. Ayrıca bildiri sahiplerine resmi kabul yazısı gönderilir.
 4. Konferansa kabul edilmiş olan bildiriler, konferans programına katılır ve konferans sırasında elektronik bildiriler kitabı, bildiriyi sunan kişiye verilir.

Konferans sonrası değerlendirme aşaması

 1. Konferansta sunulan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanacaktır. Konferans ID : daha sonra açıklanacaktır. Konferansta sunulmayan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanmaz.
 2. Konferansta sunulmuş ve değerli bulunan bildiriler, kapsamı genişletilerek ve makale biçimine dönüştürüldükten sonra hakemli Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde (dergipark.gov.tr/tbbmd) yayımlanacaktır.

Bildiri gönderme son günü 14 Haziran 2019’dur

Bildirilerin yazımında uyulması gereken kurallar: 

1. Bildiriler: En çok 6 sayfa ve A4 boyutunda hazırlanacaktır. Sayfa numarası alt ve üst bilgi eklenmeyecektir.

2. Yazım kalıpları: Bildiriler MS Word veya Latex‘te yazılabilir. Yazım kalıbına IEEE’den erişilebilir.

3. Sunum Örneği (lütfen dikkat, kağıt boyutu A4 olacak)

4. Telif Bildirimi: Telif bildirimini için aşağıdaki adımları izleyiniz

1- Her bildiri için IEEE Copyright Formunun (eCF) doldurulması zorunludur. Bilim Kurulu yalnızca eCF devri yapılmış     bildirileri kabul etmektedir

2- Aşağıdaki IEEE Telif Formu düğmesine basarak ilgili sayfaya bağlanıp gereken alanları doldurunuz:

3- “Copyright Submisssion” düğmesine basınız

Süreci izleyiniz.

Size onay e-postası gönderilecektir.

Tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Konferansta sunulan bildiriler Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecek ve ilk üçe giren bildirilere En İyi Bildiri Ödülü  verilecektir.

 • UBMK’19 kapsamında, Türkçe Soru Yanıtlama konusunda yarışma düzenlenecektir. Yarışmacılar, Türkçe soruları yanıtlamak üzere hazırlanmış olan yazılımlar ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmada sorulacak sorular UBMK Konferansı ile ilgili olacaktır ve konferansın 4 yılını kapsayacaktır. Yarışmacılar soruları İnternet kaynaklarından ya da kendi hazırlayacakları veri tabanından yanıtlayabilirler.
 • Yarışmanın değerlendirmesi sorular verilen yanıtların, doğruluğu ve tümcelerin doğal dile yakınlığına göre değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar 25 Ağustos 2019 öncesinde başvuruda bulunmak zorundadır.

Dereceye giren yarışmacılara Başarı Belgesi ve Ödüller verilecektir.

 • Birinciye diz üstü bilgisayar
 • İkinciye akıllı saat
 • Üçüncünün konferans katılım giderleri karşılanacaktır

Sık Sorulan Sorular

Sıkça sorulan sorular ve yanıtlarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Konferansta sunulan bildiriler IEEE Explore’ da yayımlanacaktır.

Konferansın IEEE-ID’si  daha sonra açıklanacaktır.

Ayrıca seçilen bildiriler makale biçimine dönüştürüldükten sonra 

TBV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır 

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KAYIT düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 • Kullanıcı adı ve parolanız ile konferans sayfasına giriş yaptığınızda, Ana Sayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda “Bildirilerim” seçeneğini seçiniz.
 • Bildirilerim sayfasında “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden “Dosya Seç” ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Son olarak sayfanın sol üst köşesindeki “Submit” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur. 

Çıkış için “Çıkış” tuşuna basınız

 • Bildirisi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir.
 • Konferans katılım ücreti, konferans çantası, 2 gün öğlen yemeği ve gün içi ikramları karşılamaktadır.
 • Konaklama ve sosyal programlar ile ilgili ödemeler web sayfasında ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Konferansta sunulacak bildirilerin kaliteli olmasını sağlamak amacıyla UBMK’ya gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi yapılır:

1- Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin görüş, öneri ve kararını görebilirler. Bir bildiri için sonuç karar, iki hakemin kararı uyuştuğu zaman verilir dolayısıyla yazarlar yalnızca bir hakemin görüşüne bakarak sonucun belli olduğu dememeleri gerekir. 

2- İki hakemin görüşü uyuşmadığı durumda bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekirse daha fazla hakeme de gönderilir. 

3- Üzerinde değişiklik yapılması istenen bildiriler düzeltildikten sonra www.ubmk.org üzerinden (Düzeltilmiş Bildiri olarak) yüklenir.

4- En az iki hakemin olumlu görüş bildirdiği bildiri sahipleri, konferans katılım ücretlerini ödeyebilirler. Bu ödemenin ardından kısa sürede kendilerine resmi kabul yazısı gönderilir.

5- Hakemler tarafından kabul edilmiş ve konferans katılım ücreti ödenmiş bildiriler, benzerlik incelemesine alınır. %30 dan fazla benzerliği olan bildiriler kabul edilmez.

6- Kabul edilmiş bir bildirinin durumu konferans web sayfasında “Kabul Edildi” olarak açıklanır. 

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 1.09.2019 da açıklanacak.

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

1 – Bildirinizi gözden geçiriniz. IEEE Xplore’un yazım kalıbına uygun olup ol1madığını dikkatle inceleyiniz.

     – Kağıt boyutunun A4 olduğundan emin olunuz.

     – Bildiri başlığı, yazarlar ve bölüm başlıkları için belirtilen yazı karakteri ve boyutunun uygunluğunu gözden geçiriniz.

      -Şekil, resim ve çizelge başlıklarının karakter ve boyutunu gözden geçiriniz.

Tüm bu denetimleri yaptıktan sonra bildirinizin adını “Bildiri Numarası-Bildiri başlığı ilk sözcüğü-bildiri başlığı ikinci sözcüğü-ilk yazarın soy adı biçiminde hazırlayıp (.docx ve .pdf uzantılı olarak)  ubmk@itu.edu.tr adresine en geç 19 Temmuz 2019 saat 17:00 a kadar gönderiniz.

2 – Konferans katılım ücretini yatırıp dekontunu “Belge Gönder” seçeneğini üzerinden gönderiniz.

3 – Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.

4 – Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE tarafından sorumlu yazarın e-postasına gönderilecektir.

5 – 25 Ağustos 2019 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine gönderiniz. Konferans sunum kalıbı yakın zamanda web sayfasında yayımlanacaktır.

******** otelinden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir.

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 25 Ağustos 2019 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilecektir.
 • Otel ile ödemeler doğrudan otele yapılacaktır.

Öğrenciler için yurtlarda sınırlı sayıda oda sağlanmıştır. Öğrenci yurdundan yararlanmak isteyenlerin 25 Ağustos 2019 akşamına kadar konaklama isteklerini Dr. Öğretim üyesi Erhan Ergun’a (erhan.ergun@bil.omu.edu.tr) bildirmeleri ve yerlerini ayırtmaları gerekmektedir. 

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir, 

ANCAK bir kişi en çok 2 bildiri sunabilir

Konferans ücretine ilişkin bilgiler konferans web sayfasında açıklanmıştır.

Konferans ücretini ödeyen herkese TBV İktisadi işletmesi faturası kesilmektedir. Fatura ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin ubmk@itu.edu.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimler sırasında lütfen bildiri numarasını belirtiniz:

1- Bireysel fatura için:

 • Ödeme yapanın adı soyadı 
 • TC Kimlik numarası
 • Açık adresi

2- Kurumsal fatura için:

 • Kurum adı
 • Kurum açık adresi
 • Kurum vergi dairesi ve vergi numarası

Faturalar konferans kayıt masasında katılımcılara teslim edilir. 

UBMK’19’a gönderilmiş olan bildiriler için hakem değerlendirmesi süreci tamamlandıktan sonra bildirilerin IEEE ölçünlerine göre hazırlanıp konferans e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra bildirilerin benzerlik ve IEEE ölçünlerine uygunluğu denetlenecektir. Bu çalışmaların 10 Ağustos 2019’a kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bir bildirinin bu aşamaya alınabilmesi için bildiri ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, bildiri ile katılacak olanların ödemelerinin 16 Temmuz 2019  saat 17:00’ye kadar  kadar ödemeleri beklenmektedir

Türk akademisyenler için verilen, uluslararası konferanslara ilişkin teşvikler her yıl değişmektedir. Bu nedenle geçen yıl UBMK-18′ katılanların dökümünü vermeyi yeğliyoruz.

Sunum yapanlar

 • Azerbaycan
 • BosnaHersek
 • Çin
 • Fas
 • İsveç
 • İtalya
 • Kazakistan
 • Kuweyt
 • Lüksenburg
 • Pakistan
 • Suriye
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ürdün

Bilim Kurulu üyeleri

 • ABD
 • Azerbaycan
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Brezilya
 • Estonya
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İspanya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • (Kırım) Rusya
 • Polonya
 • Slovenya
 • (Tataristan) Rusya
 • Türkiye

Bu listede görüldüğü üzere, UBMK konferansları teşvikleri fazlasıyla karşılamaktadır 

Telif devri, bildiriler konferansa kabul edildikten sonra yapılması gereken bir işlemdir. Bildiriniz konferansa kabul edildiğinde telif devri işlemini yapmanız istenecektir.

Konferans Yeri

- - - - - - - - - - - - - - - - Konferans Ondokuz Mayıs Üniversitesi UZEM'de yapılacaktır - - - - - - - - - - - - - - - - Konaklama için ***** Oteli seçilmiştir. Otel ile ilgili bilgiler www.http://hotel-***** sayfasında görülebilir. UBMK'19 a katılacak olanlar için otelden özel fiyat alınmıştır.

Konferansa katılacak olanlar için sağlanan konaklama ve ulaşım olanakları şöyledir:

O

Ondokuz Mayıs Üniversitesine yakın dört otelden özel fiyat alınmıştır.

Ayrıca öğrenciler için yurtlarda konaklama olanağı sağlanmıştır.

Havalimanı ve oteller arası ulaşım olanağı bulunmaktadır.

Konaklama ve ulaşım ile ilgili ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki düğmeye basınız

Dikkat : Bu özel fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka konferansa kayıt yaptırmalısınız!