Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2018)

​Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için 21 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 32. si düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların sadece bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde III. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2018) düzenlenecektir.

Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu tarafından düzenlenmektedir.

Konferansın amacı

Üçüncüsü düzenlenen konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım, Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

Konferansın Konusu

UBMK 2018’nin bu yılki ana konusu Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü ve poster sunumları için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında basılacaktır. Bu bildiriler ayrıca IEEE Xplore‘de yer alacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi‘nde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Sanallaştırma
• Bulut bilişim, uygulamaları ve güvenliği
• Bilgi Kuramı
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Web ve Veri Madenciliği
• Veri Bilimi
• Büyük Veri Analitiği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları
• Nesnelerin İnterneti
• Mobil Hesaplama
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Mimarileri
• Veri Yapıları
• Programlama Dilleri
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği
• Veritabanı Teknolojileri, Uygulamaları ve Güvenliği

Diğer ve Güncel Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri, Uygulamaları ve Tehditleri
• Adli Bilişim
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Anlamsal web
• Doğal Dil İşleme
• Çevreci Bilişim
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Bilgisayarlı Görü
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Koruma Yaklaşımları
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Açık Kaynaklar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Teknolojileri
• Yönetişim
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• M2M ve Endüstri 4.0
• Silikon İçerisinde Uygulamalar

Eğitim, Strateji ve Politikalar

• Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk

Davetli Konuşmacılarımız

Faruk Eczacıbaşı
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı

Bilişim dünyasında yaşanan gelişmeler
Bilişimin dünü, bugünü ve yarını

Faruk Eczacıbaşı
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı
Dr. Gülşen Eryiğit
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Uygulamalı Türkçe doğal dil işleme evreleri: Normalizasyon, Sözcük Analizi, Varlık İsmi Tanıma ve Cümle Analizi

Bu oturumda Türkçe sentaktik düzeye kadar olan doğal dil işleme evreleri ve yapılan çalışmalar hakkında özet bilgiler verilecektir. Metin normalizasyonu, biçimbilimsel çözümleme ve belirsizlik giderme, bağlılık analizi ve varlık ismi tanıma bu aşamalardan bazılarıdır. Aşamaların tanıtımları “tools.nlp.itu.edu.tr” adresinde araştırmacıların hizmetine sunulan ITU Doğal Dil İşleme Web Servisleri üzerinden yapılacaktır. Ayrıca bu araçlar kullanılarak son yıllarda yürütülen bazı doğal dil işleme araştırma projelerinden örnekler sunulacaktır.

Dr. Gülşen Eryiğit
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Latif Ladid
Founder & President, IPv6 FORUM, Chair, IEEE ComSoC IoT TsC

The IPv6 Deployment worldwide is becoming a reality now with some countries achieving more than 50 % user penetration with Belgium (58%) at the top ranking (http://labs.apnic.net/dists/v6dcc.html ) and reaching double digits v6 coverage on Google IPv6 stats. Many Autonomous Networks (ASN) reach more than 50% with v6 preferred or v6 capable penetration: (http://labs.apnic.net/ipv6-measurement/Economies/US/ ). Over 500 Million users are accessing Internet over IPv6 and probably not even knowing it. The US was by far the biggest adopter of IPv6 with some 100 Million users, but India has surpassed the US with over 150 M IPv6 users, followed by Germany, Japan and China with some 20 + M users. Worldwide IPv6 deployment has passed the 20 % Google usage bar doubling every 12 months (http://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html ). If this trend continues, we should achieve 50% by 2020 which would be the inflection point when the full roll-out of IPv6 becomes a strategic plumbing decision of the networks, a topic that is avoided so far due to many strategic and resources issues (lack of top management decision-making, lack of v6 skilled engineers and v6 deployment best practices, very limited ISP v6 access deployment, ..). The deployment of Carrier-grade NAT is in full swing making networking and user experience more brittle. The security and cybersecurity issues are like always brushed over at this stage due mainly to lack of IPv6 security skills. New topics are more on the lime light such as Cloud Computing, Internet of Things, SDN, NFV, 5G. However, these fields are taking IP networking for granted designing them on IPv4/NAT building non-scalable and non-end to end solutions. The IPv6 Forum is driving new initiatives to garner support and create awareness on the impact of IPv6 on topics such as Cloud Computing, IOT, SDN-NFV and 5G.

Prof. Latif Ladid
Founder & President, IPv6 FORUM, Chair, IEEE ComSoC IoT TsC
Dr. Abzetdin Adamov
Director, Center for Data Analytics Research (CeDAR), ADA University

TITLE: Big Data Storage Problems and Solutions – Elephant in the Room Problem.

ABSTRACT: Data is constantly generated people, organizations and machines. We already have huge amounts of Data and it continue to come at high speed much faster than we can process. Also data comes in various formats, so there is no common approach to deal with all data. Big Data Management highly depends of the following three components: Storage Capacity, Processing (Computation) Power and Data Transfer Speed. The speech is devoted to cost effective and fault tolerant solutions those can resolve Data Storage and Transfer problems.

BIO: Dr. Abzetdin Adamov is a director of Center for Data Analytics Research and faculty member at the School of Information Technology and Engineering, ADA University. He is a founding General Chair of several International Conferences and Senior Member of IEEE.
He offers a number of modules in Computer Science and Engineering including Data Science and Analytics.
Dr. Adamov has over 20 years of working experience in cross-sectoral ICT research and application as a developer, solution provider and system designer.

Dr. Abzetdin Adamov
Director, Center for Data Analytics Research (CeDAR), ADA University

Program

Ayrıntılı program bildiriler değerlendirildikten sonra yayımlanacaktır. Bölüm başkanları toplantısı 1. Gün 16:00-18:00 arası yapılacaktır.

8:30- 9:30 AM

Kayıt

Adré Münger
Dr. Ümit Demirezen

12:00-13:30 PM

Doğal Dil İşleme
Veri Madenciliği
Makine Öğrenmesi
Bilgi Güvenliği
Bulanık Mantık
Büyük Veri

15:30-16:00 PM

Havelsan ......................Doğal Dil İşleme
Kuveyt Türk.................. Veri Madenciliği
Oracle ..........................Derin Öğrenme
......................................Güvenlik
......................................Yazılım Mühendisliği
......................................Bulut Bilişim

19:30-22:00 PM

Doğal Dil İşleme
Veri Madenciliği
Makine Öğrenmesi
Bilgisayarlı Görü
Nesnelerin İnterneti
Adli Bilişim

10:40- 11:00 AM

Panel Konuşmacıları : Av. Mustafa Murat Bilgin, Av. Muhammet Sincar, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Eşref Adalı

Bilişim Suçlar.........................................Uygulamaları
Bilişim Hukuku......................................Veri Madenciliği
Bilişim Etiği............................................Yapay Zeka
................................................................Bilgisayarlı Görü
...............................................................Sanal Gerçeklik

12:40- 14:00 PM

Uygulamalar
Karar Sistemleri
Yapay Zeka
Bilgi Güvenliği
Yazılım Mühendisliği

15:40-16:00 PM

Uygulamalar
Bilgisayar Ağları
Algoritmalar
Kriptografi
Ronotla

08:00 Otelden hareket
Konjic
Blagaj
12:30 Blagaj'da öğle yemeği
Pocitelj
Mostar
19:00 Jablanica da akşam yemeği

2 günlük gezi programının bedeli 135 Avrodur
4 gün Hollywood otelinde konaklayanlar için özel fiyatlar şöyledir:
Tek kişilik odada tek kişi kalanlar için konaklama ve gezi bedeli toplam 300 Avro
İki kişilik odada iki kişi kalanlar için konaklama ve gezi bedeli toplam 520 Avro

08:00 Otelden hareket
Şehir turu
12:30 Öğle yemeği
Savaş tuneli
Ulusal park
Vrelo Bosnia
18:00 Akşam yemeği

2 günlük gezi programının bedeli 135 Avrodur
4 gün Hollywood otelinde konaklayanlar için özel fiyatlar şöyledir:
Tek kişilik odada tek kişi kalanlar için konaklama ve gezi bedeli toplam 300 Avro
İki kişilik odada iki kişi kalanlar için konaklama ve gezi bedeli toplam 520 Avro

Katılım ücreti

Konferansa katılım ücretleri, konferans çantası, iki gün (öğlen yemeği ve gün boyu ikramları) kapsamaktadır

Bireysel katılım
20 Ağustos 2018 öncesi 650
20 Ağustos 2018 sonrası 750 ₺
Öğrenci
20 Ağustos 2018 öncesi 450
20 Ağustos 2018 sonrası 500 ₺
IEEE Üyesi
20 Ağustos 2018 öncesi 550
20 Ağustos 2018 sonrası 600 ₺

Ödeme Bilgileri

Ödemenizi aşağdaki hesaba yapabilirsiniz.

Hesap adı : Türkiye Bilişim Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN : TR89 0004 6006 3288 8000 0566 63

Ödeme belgenizi, Okul kimliğinizi ve IEEE üyelik belgenizi kayıt bölümündeki “Belge Gönder” kısmından iletebilirsiniz.

Kayıt

Konferansa katılmak isteyen herkes (dinleyici, bildiri sunan veya bölüm başkanı) kesinlikle sisteme kayıt yaptırmalıdır. Daha önce kayıt olduysanız giriş düğmesine basınız.

Giriş Yapınız

Giriş yaptıktan sonra anasayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda size özgü bağlantılara ulaşabilirsiniz.

Bildiri, Yayın, Katılım Belgesi

Konferansa sunulan bildiriler:

 1. Elektronik Bildiriler Kitapçığında ve www.ubmk.org adresinde yayımlanacaktır.
 2. IEEE Xplore’da yayımlanacaktır. Konferans ID : 44321
 3. Konferansta sunulmuş ve değerli bulunan bildiriler, kapsamı genişletilerek ve makale biçimine dönüştürüldükten sonra hakemli Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde (dergipark.gov.tr/tbbmd) yayımlanacaktır.

4. Bildiriler: En çok 6 sayfa, A4 boyutunda hazırlanacaktır. Sayfa numarası alt ve üst bilgi eklenmeyecektir.

5. Yazım kalıpları:Bildiriler MS Word veya Latex‘te yazılabilir.

6. Sunum Örneği (lütfen dikkat, kağıt boyutu A4 olacak)

8. Telif Bildirimi: Telif bildirimini için aşağıdaki adımları izleyiniz:

 1. Her bildiri için IEEE Copyright Formunun (eCF) doldurulması zorunludur. Bilim Kurulu yalnızca eCF devri yapılmış bildirileri kabul etmektedir.
 2. Aşağıdaki IEEE Telif Formu düğmesine basarak ilgili sayfaya bağlanıp gereken alanları doldurunuz:
 3. “Copyright Submisssion” düğmesine basınız
 4. Süreci izleyiniz.
 5. Size onay e-postası gönderilecektir.

Tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Konferansa, ​ bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgi güvenliği mühendisliği ile bu alanlara yakın bilim dallarında; eğitim gören öğrenciler, üniversite ve araştırma kurumlarında görev alan öğretim elemanları, araştırmacılar, çalışma yapanlar, strateji ve politika geliştirenler ile sektör, meslek örgütleri ve kamu çalışanları katılmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Sıkça sorulan sorular ve yanıtlarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Bildiriler IEEE Explore da yayımlanacaktır.

Konferansın IEEE-ID’si 44321 dir.

Ayrıca seçilen bildiriler makale biçimine dönüştürüldükten sonra 

TBV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır 

Konferans için seçilmiş otelde konaklayacak katılımcıların çocukları için yapacakları ödemeler, konferans yeri başlığı altında açıklanmıştır.

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KAYIT düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 •  “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden Dosya Seç ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Sayfanın sol üst köşesindeki “Kaydet” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur.

Konaklama ve sosyal programlardan yararlanabilmeniz için Mutlaka konferans ücretini ödemeniz gerekmektedir.

 • Bildirisi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir.
 • Konferans katılım ücreti, konferans çantası, 2 gün öğlen yemeği ve gün içi ikramları karşılamaktadır.
 • Konaklama ücreti katılımcılar tarafından otele doğrudan ödenecektir.
 • Konaklama ve sosyal programlar ile ilgili ödemeler web sayfasında ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Konferansta sunulacak bildirilerin kaliteli olmasını sağlamak amacıyla UBMK’ya gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi yapılır:

1- Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin görüş, öneri ve kararını görebilirler. Bir bildiri için sonuç karar, iki hakemin kararı uyuştuğu zaman verilir dolayısıyla yazarlar yalnızca bir hakemin görüşüne bakarak sonucun belli olduğu dememeleri gerekir. 

2- İki hakemin görüşü uyuşmadığı durumda bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekirse daha fazla hakeme de gönderilir. 

3- Üzerinde değişiklik yapılması istenen bildiriler düzeltildikten sonra www.ubmk.org üzerinden (Düzeltilmiş Bildiri olarak) yüklenir.

4- En az iki hakemin olumlu görüş bildirdiği bildiri sahipleri, konferans katılım ücretlerini ödeyebilirler. Bu ödemenin ardından kısa sürede kendilerine resmi kabul yazısı gönderilir.

5- Hakemler tarafından kabul edilmiş ve konferans katılım ücreti ödenmiş bildiriler, benzerlik incelemesine alınır. %30 dan fazla benzerliği olan bildiriler kabul edilmez.

6- Kabul edilmiş bir bildirinin durumu konferans web sayfasında “Kabul Edildi” olarak açıklanır. 

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 14.08.2018 de açıklandı.

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

1 – Bildirinizi gözden geçiriniz. IEEE Xplore’un yazım kalıbına uygun olup ol1madığını dikkatle inceleyiniz.

     – Kağıt boyutunun A4 olduğundan emin olunuz.

     – Bildiri başlığı, yazarlar ve bölüm başlıkları için belirtilen yazı karakteri ve boyutunun uygunluğunu gözden geçiriniz.

      -Şekil, resim ve çizelge başlıklarının karakter ve boyutunu gözden geçiriniz.

Tüm bu denetimleri yaptıktan sonra bildirinizin adını “Bildiri Numarası-Bildiri başlığı ilk sözcüğü-bildiri başlığı ikinci sözcüğü-ilk yazarın soy adı biçiminde hazırlayıp (.dox ve .pdf uzantılı olarak)  ubmk@itu.edu.tr adresine en geç 19 Temmuz 2018 saat 17:00 a kadar gönderiniz.

2 – Konferans katılım ücretini yatırıp dekontunu “Belge Gönder” seçeneğini üzerinden gönderiniz.

3 – Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.

4 – Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE tarafından sorumlu yazarın e-postasına gönderilecektir.

5 – 5 Eylül 2018 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine gönderiniz. Konferans sunum kalıbı yakın zamanda web sayfasında yayımlanacaktır.

Konferansın yapılacağı Hollywood otelden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir.

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 30 Ağustos 2018 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilecektir.
 • 30 Ağustos 2018 den sonraki konaklama isteklerinin düzenleme kuruluna iletilmesi gerekmektedir. Kurul koşulları sağlayan kişilerin isimlerini her akşam otele iletmektedir.
 • Otelde konaklama isteyenlerin 30 Ağustos 2018 akşamına kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Ödeme bilgileri Konaklama ile ilgili başlık altında açıklanmıştır.

Öğrenci yurdundan yararlanmak isteyenlerin 30 Ağustos 2018 akşamına kadar konaklama isteklerini sisteme girerek belirtmeleri gerekmektedir. Ödemelerini Saraybosna’da ya da Sedef’in Türkiye’deki banka hesabına yapabilirler

Bildirilerin IEEE Xplore’a Uyumluluğunun Sınanması Aşamaları

UBMK ‘17’ye göndermiş olduğunuz bildiriniz ön incelemeden geçmiştir. Bu haliyle konferans elektronik kitapçığında yer alacaktır.  Ancak IEEE Xplore’da yer alabilmesi için IEEE’nin ölçünlerine uymak zorundadır. Bu nedenle aşağıdaki adımları izlemeniz ve olumlu sonuca ulaşmanız gerekmektedir.

Öncelikle bildirinizin ilk sayfasının sol alt köşesine (footer-dipnot alanına)  aşağıdakilerden size uygun olanını seçip yerleştiriniz:

 • Yazarlarının hepsi ABD hükümeti çalışanı ise: “U.S. Government work not protected by U.S. copyright
 • Yazarlarının hepsi İngiltere, Kanada ve Avusturalya çalışanı ise: “978-1-5386-0930-9/17/$31.00 ©2017 Crown
 • Yazarlarının tümü Avrupa Birliği çalışanı ise: “978-1-5386-0930-9/17/$31.00 ©2017 European Union
 • Türkiye’den ve diğer ülkelerden gönderilen bildiriler için: “978-1-5386-0930-9/17/$31.00 ©2017 IEEE” 

Yerleştirilecek olan bilgi bildirinin ilk sayfasında, Times New Roman 9pt, soldaki sütunun 0.5 cm altında, sola dayalı olarak ve sütunla aynı marjine sahip olarak yerleştirilmelidir.

Eğer IEEE Latex şablonunu kullanıyorsanız alttaki Latex satırını \begin{document}’ten önce uygun bir yere yerleştiriniz.

\IEEEoverridecommandlockouts\IEEEpubid{\makebox[\columnwidth]{ 978-1-5386-0930-9/17/\$31.00~\copyright~2017 IEEE \hfill} \hspace{\columnsep}\makebox[\columnwidth]{ }}
Hazırlanan bildirilerin, IEEE Xplore’da yayınlanabilmesi için PDF eXpress’ten geçirilip onay alınması gerekmektedir. Bu amaçla:

 • http://www.pdf-express.org sayfasına giriniz ve kaydolunuz. Kaydolurken “Conference ID” bölümüne “41839xp” yazınız. Sonrasında bildirinizi pdf-express’in sistemine yükleyiniz ve uygunluk sonucunu bekleyiniz.
 • Böylece bildirinizin IEEE Xplore’a uyumlu olup olmadığı sınanmış olacaktır. Sınama sonucu olumlu değilse lütfen gerekli düzeltmeleri yaparak olumlu sonuç alana kadar deneyiniz.
 • Olumlu sonuç aldıktan sonra bildirinizin sınamadan geçmiş halini ubmk@itu.edu.tr adresine “Bildiri No-Sınanmış Bildiri” başlığı ile gönderiniz. 

Önemli Not: IEEE Xplore’a uyumlu olmayan bildiriler kesinlikle IEEE Xplore’da yayınlanmamaktadır

Telif Haklarının Devri

IEEE telif devir sözleşmesinin elektronik olarak yapılmasını istemektedir.

IEEE’ye bildiriyi sunacak olan yazarların e-posta adresleri gönderilecektir. 

IEEE yazarlara TELİF HAKKI AKTARMA istek yazısını gönderecektir. Bu yazının sorumlu yazar tarafından onaylanması yeterlidir

Önemli Not: Telif hakkı devri yapmamış olan bildiriler kesinlikle IEEE Xplore’da yayınlanmamaktadır

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir, 

ANCAK bir kişi en çok 2 bildiri sunabilir

Konferans ücretine ilişkin bilgiler konferans web sayfasında açıklanmıştır.

Konferans ücretini ödeyen herkese TBV İktisadi işletmesi faturası kesilmektedir. Fatura ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin ubmk@itu.edu.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimler sırasında lütfen bildiri numarasını belirtiniz:

1- Bireysel fatura için:

 • Ödeme yapanın adı soyadı 
 • TC Kimlik numarası
 • Açık adresi

2- Kurumsal fatura için:

 • Kurum adı
 • Kurum açık adresi
 • Kurum vergi dairesi ve vergi numarası

UBMK’18’e gönderilmiş olan bildiriler için hakem değerlendirmesi süreci tamamlanmıştır. 19 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar bildirilerin IEEE ölçünlerine göre hazırlanıp konferans e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra bildirilerin benzerlik ve IEEE ölçünlerine uygunluğu denetlenecektir. Bu çalışmaların 10 Ağustos 2018’e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bir bildirinin bu aşamaya alınabilmesi için bildiri ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, bildiri ile katılacak olanların ödemelerinin 19 Temmuz 2018  saat 17:00’ye kadar  kadar ödemeleri beklenmektedir

Konferans programında yer almış bildiri sahiplerine “Bildiri Sunum Kalıbı” gönderilmiştir. Bildirilerin bu kalıba uygun olarak hazırlanıp en geç 5 Eylül 2018’e kadar ubmk@itu.edu.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Konferans Yeri

Konaklama için Hotel Hollywood seçilmiştir. Otel ile ilgili bilgiler www.http://hotel-hollywood.ba sayfasında görülebilir. UBMK'18 'e katılacak olanlar için otelden özel fiyat alınmıştır.

Özel fiyatlar şöyledir:

Tek kişilik odada tek kişi bir gün için: 57 – Avro | İki kişilik odada iki kişi bir gün için: 94 – Avro

Tek kişilik odada tek kişi dört gün için: 210 – Avro | İki kişilik odada iki kişi dört gün için: 340 – Avro

Bu fiyatlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki düğmeye basınız

Dikkat : Bu özel fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka konferansa kayıt yaptırmalısınız!