Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017)

​Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için 21 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 31. si düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların sadece bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, 5-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Akdeniz Üniversitesinde II. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017) düzenlenecektir.

Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu tarafından düzenlenmektedir.

Konferansın amacı

İkincisi düzenlenen konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım, Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

Konferansın Konusu

UBMK 2017’nin bu yılki ana konusu “Büyük Veri” olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü ve poster sunumları için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında basılacaktır. Bu bildiriler ayrıca IEEE Xplore’de yer alacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri başta Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, International Journal of Information Security Science gibi dergilerde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Sanallaştırma
• Bulut bilişim, uygulamaları ve güvenliği
• Bilgi Kuramı
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Web ve Veri Madenciliği
• Veri Bilimi
• Büyük Veri Analitiği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları
• Nesnelerin İnterneti
• Mobil Hesaplama
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Mimarileri
• Veri Yapıları
• Programlama Dilleri
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği
• Veritabanı Teknolojileri, Uygulamaları ve Güvenliği

Diğer ve Güncel Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri, Uygulamaları ve Tehditleri
• Adli Bilişim
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Anlamsal web
• Doğal Dil İşleme
• Çevreci Bilişim
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Bilgisayarlı Görü
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Koruma Yaklaşımları
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Açık Kaynaklar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Teknolojileri
• Yönetişim
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• M2M ve Endüstri 4.0
• Silikon İçerisinde Uygulamalar

Eğitim, Strateji ve Politikalar

• Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk

Davetli Konuşmacılarımız

Erol Bilecik
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşma içeriği:
- Türkiye’de 40 yıl içinde bilişim alanındaki gelişmeler
- Dünyadaki gelişmeler
- Sanayi 4.0

Erol Bilecik
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
André Münger
Regional Director MEA for Pivotal

BIG DATA

Intro
Pivotal Overview
Big Data Market over the last 6 years.
Big Data - Challenges and Changes (Software, Architecture, Market)
DELL EMC Initiatives and Educational Offerings: Academic Alliances
Summary and Holistic View

André Münger
Regional Director MEA for Pivotal
Dr. M. Umut Demirezen
Savunma Teknolojileri ve Müh. A.Ş.

Son dönemde siber tehditlerin hızla arttığı, zararlı yazılımların geliştirilmesinde ve tespitinde yapay zeka yaklaşımlarının sıkça kullanılmaya başlandığı, mevcut zararlı yazılımlardan yeni zararlı yazılım geliştirmenin veya üretmenin kolaylaştığı, zararlı yazılımların tespitinin güçleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bunları tespit etmek için ise yeni zeki yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu konuşmada, günümüzde pek çok yeni yaklaşların ve çözümlerin geliştirilmesinde büyük veri analitiği ve derin öğrenme yaklaşımları önemli çözümler sunmaktadır. Bu konuşmada, günümüzde kullanılan büyük veri yaklaşımları ve derin öğrenme teknikleri özetlenecek, özellikle yeni nesil zararlı yazılımların veya kod parçalarının tespitinde kullanılan yaklaşımlar ve teknikler anlatılacak, bunların önlenmesine yönelik olarak çözüm önerileri sunulacaktır.

Dr. M. Umut Demirezen
Savunma Teknolojileri ve Müh. A.Ş.
Sedat Zencirci
Satış Danışmanlığı Kıdemli Direktörü, Oracle

Her Tür Verinin Analizi
Her kurum verilerini analiz etmeye gereksinim duyar - diğer bir deyişle, her kurum verilerini toplamak, analiz etmek ve yorumlamak zorundadır. Bu işlemler söylendiği kadar kolay olmamaktadır. Teknoloji geliştikçe, veri ve veri kaynaklarının miktarı katlanarak arttıkça, çok hızlı gelişen bir iş ortamında analitik yöntemlerinizi değiştirmek için pek de zamanınız yoktur. Yeni veri kaynaklarına eriştikçe; hangi verilerin değerli olduğunu ve hangi verilerin gereksiz olduğunu belirleyebilmek kolay değildir. Yeterli aracınız, zamanınız yoksa ve de esnek bir teknolojiye sahip değilseniz ancak mevcut durumu koruyabilirsiniz. Kurumunuz için gerekli yenilikleri ortaya koyma hedefi yine beklemek durumunda kalacaktır.

Sedat Zencirci
Satış Danışmanlığı Kıdemli Direktörü, Oracle
Murat Atanak
(Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Müdürü)

Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ar-Ge Merkezi
Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri ve Ekosistemi
Teydeb Destekli ve Avrupa Birliği Projeleri
Ar-Ge’de Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi
Bir Ar-Ge Faaliyeti Olarak Kuluçka Merkezi
Fintech ve İlerinin Teknolojileri

Murat Atanak
(Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Müdürü)
İ. Gökhan Özbilgin
Havelsan AŞ Teknoloji ve Akademi Direktörü

Üniversite - Endüstri işbirlikleri
Havelsan ArGe Projelerinin tanıtımı

İ. Gökhan Özbilgin
Havelsan AŞ Teknoloji ve Akademi Direktörü
Evgeny Sorokin
DevExperts ArGe Direktörü

Uygulamalı makine öğrenmesi, finans dünyasında büyük veri

Evgeny Sorokin
DevExperts ArGe Direktörü

Program

Ayrıntılı program bildiriler değerlendirildikten sonra yayımlanacaktır. Bölüm başkanları toplantısı 1. Gün 16:00-18:00 arası yapılacaktır.

8:30- 9:30 AM

Kayıt

Adré Münger
Dr. Ümit Demirezen

12:00-13:30 PM

Doğal Dil İşleme
Veri Madenciliği
Makine Öğrenmesi
Bilgi Güvenliği
Bulanık Mantık
Büyük Veri

15:30-16:00 PM

Havelsan ......................Doğal Dil İşleme
Kuveyt Türk.................. Veri Madenciliği
Oracle ..........................Derin Öğrenme
......................................Güvenlik
......................................Yazılım Mühendisliği
......................................Bulut Bilişim

19:30-22:00 PM

Doğal Dil İşleme
Veri Madenciliği
Makine Öğrenmesi
Bilgisayarlı Görü
Nesnelerin İnterneti
Adli Bilişim

10:40- 11:00 AM

Panel Konuşmacıları : Av. Mustafa Murat Bilgin, Av. Muhammet Sincar, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Eşref Adalı

Bilişim Suçlar.........................................Uygulamaları
Bilişim Hukuku......................................Veri Madenciliği
Bilişim Etiği............................................Yapay Zeka
................................................................Bilgisayarlı Görü
...............................................................Sanal Gerçeklik

12:40- 14:00 PM

Uygulamalar
Karar Sistemleri
Yapay Zeka
Bilgi Güvenliği
Yazılım Mühendisliği

15:40-16:00 PM

Uygulamalar
Bilgisayar Ağları
Algoritmalar
Kriptografi
Ronotla

8.30 da otelden hareket
10:00 Tahtalı Teleferiğe varış

12.30 Tahtalı'dan Şelale Restorana geçiş
13 - 14 Arası Yemek (Şelale Restoran)
14:00 Fasilis'e gidiş

14.30 Faselis'e Varış
14:30-17:30 Serbest zaman, Yüzme Molası, Tarihi Şehir Turu

17.30 Faselis' den Otele Dönüş
19.00 Su Otelde varış

Kişi başı (herşey dahil) 75 TL olması beklenmektedir.

Katılım ücreti

Konferansa katılım ücretleri şöyledir

Bireysel katılım
8 Eylül 2017 öncesi 250
8 Eylül 2017 sonrası 300 ₺
Öğrenci
8 Eylül 2017 öncesi 125
8 Eylül 2017 sonrası 150 ₺
IEEE Üyesi
8 Eylül 2017 öncesi 200
8 Eylül 2017 sonrası 250 ₺

Ödeme Bilgileri

Ödemenizi aşağdaki hesaba yapabilirsiniz.

Hesap adı : Türkiye Bilişim Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN : TR89 0004 6006 3288 8000 0566 63

Ödeme belgenizi, Okul kimliğinizi ve IEEE üyelik belgenizi kayıt bölümündeki “Belge Gönder” kısmından iletebilirsiniz.

Kayıt

Konferansa katılmak isteyen herkes (dinleyici, bildiri sunan veya bölüm başkanı) kesinlikle sisteme kayıt yaptırmalıdır. Daha önce kayıt olduysanız giriş düğmesine basınız.

Bildiri gönderme

Konferansa sunulacak olan bildiriler IEEE’nin bildiri ölçünlerine uygun olarak hazırlanacak ve konferans veri tabanına yüklenecektir. IEEE konferans yazım ölçün ve kurallarına uygun hazırlanmayan bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiriler en az 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerin değerlendirme sonuçları, bildiri sahiplerine iletilecektir. Düzeltme ve iyileştirme gerektiren bildiriler belirlenen süre içinde düzeltilmelidir.

Bildiri gönderme son günü 3 Temmuz 2017 dir. Bildiri değerlendirme sonuçları en geç 28 Ağustos 2017 de yazarlara iletilecektir.

Kabul edilen bildirilerin telif hakları, konferans ve IEEE’ye devredilecektir.

Sistemde hesabınız varsa bu linkten hesabınıza giriş yapıp bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

Bildiri, Yayın, Katılım Belgesi

Konferansa sunulan bildiriler:

 1.  Elektronik Bildiriler Kitapçığında ve www.ubmk.org adresinde yayımlanacaktır.
 2. IEEE Xplore ve International Journal of Information Security Science’da yayımlanacaktır.
 3. Konferansta sunulmuş ve değerli bulunan bildiriler, kapsamı genişletilerek ve makale biçimine dönüştürüldükten sonra hakemli Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde (http://www.bmbb.info/) yayımlanacaktır.

4. Bildiriler: En çok 6 sayfa, A4 boyutunda hazırlanacaktır. Sayfa numarası alt ve üst bilgi eklenmeyecektir.

5. Yazım kalıpları:Bildiriler MS Word veya Latex‘te yazılabilir.

6. Sunum Örneği

7. Poster Örneği

8. Telif Bildirimi: Telif bildirimini doldurduktan sonra “Belge gönder” seçeneğini kullanarak gönderebilirsiniz.

Tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Konferansa, ​ bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgi güvenliği mühendisliği ile bu alanlara yakın bilim dallarında; eğitim gören öğrenciler, üniversite ve araştırma kurumlarında görev alan öğretim elemanları, araştırmacılar, çalışma yapanlar, strateji ve politika geliştirenler ile sektör, meslek örgütleri ve kamu çalışanları katılmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Sıkça sorulan sorular ve yanıtlarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir.

Bildiriler IEEE Explorer da yayımlanacak mı?

Evet, IEEE Explorer da yayımlanacak.

Çocuklar için otele ne ödememiz gerekiyor?

İki yaşından küçük olan bebekler için bir ödeme yapmanız gerekmiyor.
On iki yaşından küçük çocukların biri için ödeme gerekmiyor.

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KAYIT düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 •  “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden Dosya Seç ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Sayfanın sol üst köşesindeki “Kaydet” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur.

 • Bildirisi ister sözlü ister poster sunum olarak kabul edilsin her yazara resmi kabul yazısı gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir.
 • Konferansın yapılacağı otelde konaklayanlar, konferans katılım ücreti dışında bir ödeme yapmayacaklardır.
 • Konferansın yapılacağı otelde konaklamayanlar, bir gün boyu ikram ve öğlen yemeği için 75- TL ödeme yapacaklardır. Konferans düzenini sağlayabilmek amacıyla bu kurala her katılımcı uymak zorundadır.  

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

 • Hakemlerin istedikleri düzeltme ve iyileştirmeleri 28 Ağustos 2017 akşamına kadar tamamlayıp bildirinizin son biçimini .docx ve .pdf biçimini IEEE yazım formatına uygun olarak hazırlayıp konferans e-posta adresine gönderiniz.
 • Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE sayfasında doldurup sonucunu konferans sayfasındaki belge gönder seçeneğini kullanarak gönderiniz. Belgeyi doğrudan konferans e-posta adresine gönderebilirsiniz.
 • Konferans katılım ücretini yatırdığınıza ilişkin belgeyi konferans sayfasındaki belge gönder seçeneğini kullanarak gönderiniz.
 • 15 Eylül 2017 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine gönderiniz. Konferans sunum kalıbı yakın zamanda web sayfasında yayımlanacaktır.

Bildirisi poster sunum için kabul edilmiş olanlar:

 • Hakemlerin istedikleri düzeltme ve iyileştirmeleri 28 Ağustos 2017 akşamına kadar tamamlayıp bildirinizin son biçimini .docx ve .pdf biçimini IEEE yazım formatına uygun olarak hazırlayıp konferans e-posta adresine gönderiniz. Bildiriniz konferans e-kitabında yayımlanacaktır.
 • Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE sayfasında doldurup sonucunu konferans sayfasındaki belge gönder seçeneğini kullanarak gönderiniz. Bu belgeyi konferansın e-posta adresine de gönderebilirsiniz.
 • Konferans katılım ücretini yatırdığınıza ilişkin belgeyi konferans sayfasındaki belge gönder seçeneğini kullanarak gönderiniz.
 • 15 Eylül 2017 akşamına kadar, bildirinizin poster biçimini hazırlayıp konferans e-posta adresine gönderiniz. Poster sunum kalıbı yakın zamanda web sayfasında yer alacaktır.

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 20 Eylüle kadar açıklanacak. Programda hangi bildirinin hangi saat ve hangi salonda sunulacağı görülecek.

Posterler  70 x 100 cm boyutunda kalın kağıda basılacak ve bu haliyle konferansta sunulacaktır. Posterlerin kalıbı bildiriler kısmında verilmiştir

Konferansın yapılacağı Su otelden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir. 

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 12 Temmuz 2017 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilmiştir.
 • 12 Temmuz 2017 den sonraki konaklama isteklerinin düzenleme kuruluna iletilmesi gerekmektedir. Kurul koşulları sağlayan kişilerin isimlerini her akşam otele iletmektedir. 
 • Her katılımcının oteli arayıp konaklama işlemini kesinleştirmesi gerekmektedir.

Bildirilerin IEEE Xplore’a Uyumluluğunun Sınanması Aşamaları

UBMK ‘17’ye göndermiş olduğunuz bildiriniz ön incelemeden geçmiştir. Bu haliyle konferans elektronik kitapçığında yer alacaktır.  Ancak IEEE Xplore’da yer alabilmesi için IEEE’nin ölçünlerine uymak zorundadır. Bu nedenle aşağıdaki adımları izlemeniz ve olumlu sonuca ulaşmanız gerekmektedir.

Öncelikle bildirinizin ilk sayfasının sol alt köşesine (footer-dipnot alanına)  aşağıdakilerden size uygun olanını seçip yerleştiriniz:

 • Yazarlarının hepsi ABD hükümeti çalışanı ise: “U.S. Government work not protected by U.S. copyright
 • Yazarlarının hepsi İngiltere, Kanada ve Avusturalya çalışanı ise: “978-1-5386-0930-9/17/$31.00 ©2017 Crown
 • Yazarlarının tümü Avrupa Birliği çalışanı ise: “978-1-5386-0930-9/17/$31.00 ©2017 European Union
 • Türkiye’den ve diğer ülkelerden gönderilen bildiriler için: “978-1-5386-0930-9/17/$31.00 ©2017 IEEE” 

Yerleştirilecek olan bilgi bildirinin ilk sayfasında, Times New Roman 9pt, soldaki sütunun 0.5 cm altında, sola dayalı olarak ve sütunla aynı marjine sahip olarak yerleştirilmelidir.

Eğer IEEE Latex şablonunu kullanıyorsanız alttaki Latex satırını \begin{document}’ten önce uygun bir yere yerleştiriniz.

\IEEEoverridecommandlockouts\IEEEpubid{\makebox[\columnwidth]{ 978-1-5386-0930-9/17/\$31.00~\copyright~2017 IEEE \hfill} \hspace{\columnsep}\makebox[\columnwidth]{ }}
Hazırlanan bildirilerin, IEEE Xplore’da yayınlanabilmesi için PDF eXpress’ten geçirilip onay alınması gerekmektedir. Bu amaçla:

 • http://www.pdf-express.org sayfasına giriniz ve kaydolunuz. Kaydolurken “Conference ID” bölümüne “41839xp” yazınız. Sonrasında bildirinizi pdf-express’in sistemine yükleyiniz ve uygunluk sonucunu bekleyiniz.
 • Böylece bildirinizin IEEE Xplore’a uyumlu olup olmadığı sınanmış olacaktır. Sınama sonucu olumlu değilse lütfen gerekli düzeltmeleri yaparak olumlu sonuç alana kadar deneyiniz.
 • Olumlu sonuç aldıktan sonra bildirinizin sınamadan geçmiş halini ubmk@itu.edu.tr adresine “Bildiri No-Sınanmış Bildiri” başlığı ile gönderiniz. 

Önemli Not: IEEE Xplore’a uyumlu olmayan bildiriler kesinlikle IEEE Xplore’da yayınlanmamaktadır

Telif Haklarının Devri

Birçok yazarımız telif hakkı devri belgesini elle doldurup göndermiştir. Ancak IEEE yakın zamanda aldığı bir kararla telif devir sözleşmesinin elektronik olarak yapılmasını istemektedir.

IEEE’ye bildiriyi sunacak olan yazarların e-posta adresleri gönderilmiştir. 

IEEE yazarlara TELİF HAKKI AKTARMA istek yazısını göndermektedir.

Yazarların bu belgeyi onaylaması yeterlidir.

Önemli Not: Telif hakkı devri yapmamış olan bildiriler kesinlikle IEEE Xplore’da yayınlanmamaktadır

Konferans Yeri

Konferans için Hotel Su seçilmiştir. Otel ile ilgili bilgiler www.hotelsu.sunishotel.com sayfasında görülebilir. UBMK'17 'ye katılacak olanlar için otelden özel fiyat alınmıştır.

Özel fiyatlar şöyledir:

Tek kişilik odada tek kişi bir gün için: 195 – TL | İki kişilik odada iki kişi bir gün için: 270 – TL

Dikkat : Bu özel fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka konferansa kayıt yaptırmalısınız!