Davetli Konuşmacılarımız

Erol Bilecik
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşma içeriği:
- Türkiye’de 40 yıl içinde bilişim alanındaki gelişmeler
- Dünyadaki gelişmeler
- Sanayi 4.0

Erol Bilecik
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
André Münger
Regional Director MEA for Pivotal

BIG DATA

Intro
Pivotal Overview
Big Data Market over the last 6 years.
Big Data - Challenges and Changes (Software, Architecture, Market)
DELL EMC Initiatives and Educational Offerings: Academic Alliances
Summary and Holistic View

André Münger
Regional Director MEA for Pivotal
Dr. M. Umut Demirezen
Savunma Teknolojileri ve Müh. A.Ş.

Son dönemde siber tehditlerin hızla arttığı, zararlı yazılımların geliştirilmesinde ve tespitinde yapay zeka yaklaşımlarının sıkça kullanılmaya başlandığı, mevcut zararlı yazılımlardan yeni zararlı yazılım geliştirmenin veya üretmenin kolaylaştığı, zararlı yazılımların tespitinin güçleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bunları tespit etmek için ise yeni zeki yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu konuşmada, günümüzde pek çok yeni yaklaşların ve çözümlerin geliştirilmesinde büyük veri analitiği ve derin öğrenme yaklaşımları önemli çözümler sunmaktadır. Bu konuşmada, günümüzde kullanılan büyük veri yaklaşımları ve derin öğrenme teknikleri özetlenecek, özellikle yeni nesil zararlı yazılımların veya kod parçalarının tespitinde kullanılan yaklaşımlar ve teknikler anlatılacak, bunların önlenmesine yönelik olarak çözüm önerileri sunulacaktır.

Dr. M. Umut Demirezen
Savunma Teknolojileri ve Müh. A.Ş.
Sedat Zencirci
Satış Danışmanlığı Kıdemli Direktörü, Oracle

Her Tür Verinin Analizi
Her kurum verilerini analiz etmeye gereksinim duyar - diğer bir deyişle, her kurum verilerini toplamak, analiz etmek ve yorumlamak zorundadır. Bu işlemler söylendiği kadar kolay olmamaktadır. Teknoloji geliştikçe, veri ve veri kaynaklarının miktarı katlanarak arttıkça, çok hızlı gelişen bir iş ortamında analitik yöntemlerinizi değiştirmek için pek de zamanınız yoktur. Yeni veri kaynaklarına eriştikçe; hangi verilerin değerli olduğunu ve hangi verilerin gereksiz olduğunu belirleyebilmek kolay değildir. Yeterli aracınız, zamanınız yoksa ve de esnek bir teknolojiye sahip değilseniz ancak mevcut durumu koruyabilirsiniz. Kurumunuz için gerekli yenilikleri ortaya koyma hedefi yine beklemek durumunda kalacaktır.

Sedat Zencirci
Satış Danışmanlığı Kıdemli Direktörü, Oracle
Murat Atanak
(Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Müdürü)

Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ar-Ge Merkezi
Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri ve Ekosistemi
Teydeb Destekli ve Avrupa Birliği Projeleri
Ar-Ge’de Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi
Bir Ar-Ge Faaliyeti Olarak Kuluçka Merkezi
Fintech ve İlerinin Teknolojileri

Murat Atanak
(Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Müdürü)
İ. Gökhan Özbilgin
Havelsan AŞ Teknoloji ve Akademi Direktörü

Üniversite - Endüstri işbirlikleri
Havelsan ArGe Projelerinin tanıtımı

İ. Gökhan Özbilgin
Havelsan AŞ Teknoloji ve Akademi Direktörü
Evgeny Sorokin
DevExperts ArGe Direktörü

Uygulamalı makine öğrenmesi, finans dünyasında büyük veri

Evgeny Sorokin
DevExperts ArGe Direktörü