Davetli Konuşmacılarımız

Faruk Eczacıbaşı
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı

Bilişim dünyasında yaşanan gelişmeler
Bilişimin dünü, bugünü ve yarını

Faruk Eczacıbaşı
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı
Dr. Gülşen Eryiğit
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Uygulamalı Türkçe doğal dil işleme evreleri: Normalizasyon, Sözcük Analizi, Varlık İsmi Tanıma ve Cümle Analizi

Bu oturumda Türkçe sentaktik düzeye kadar olan doğal dil işleme evreleri ve yapılan çalışmalar hakkında özet bilgiler verilecektir. Metin normalizasyonu, biçimbilimsel çözümleme ve belirsizlik giderme, bağlılık analizi ve varlık ismi tanıma bu aşamalardan bazılarıdır. Aşamaların tanıtımları “tools.nlp.itu.edu.tr” adresinde araştırmacıların hizmetine sunulan ITU Doğal Dil İşleme Web Servisleri üzerinden yapılacaktır. Ayrıca bu araçlar kullanılarak son yıllarda yürütülen bazı doğal dil işleme araştırma projelerinden örnekler sunulacaktır.

Dr. Gülşen Eryiğit
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Daha sonra açıklanacak

Daha sonra açıklanacak
Daha sonra açıklanacak

Daha sonra açıklanacak