Davetli Konuşmacılarımız


Prof. Dzhavdet Suleymanov
Tataristan Bilimler Akademisi öğr. üyesi, Tataristan Bilimler Akademisi Uygulamalı Gösterge Bilimi Araştırma Ens. Müdürü, Kazan Federal Üniv. Bilişim Sistemleri Böl. öğr. üyesi, Rusya AI üyesi, Avrupa AI Düzenleme Komitesi üyesi, Rusya ve Tataristan Bilim ve Edebiyat Dergisi editörü

Tatar dilinin bilişim teknolojileri ile korunması ve geliştirilmesi, dillerin korunması ve geliştirilmesi, kaynakları kısıtlı diller üzerindeki deneyimler ve kaynakları kısıtlı olan dillerin bilgisayar ortamında desteklenmesi alanındaki çalışmaların sunulması

Prof. Dzhavdet Suleymanov
Tataristan Bilimler Akademisi öğr. üyesi, Tataristan Bilimler Akademisi Uygulamalı Gösterge Bilimi Araştırma Ens. Müdürü, Kazan Federal Üniv. Bilişim Sistemleri Böl. öğr. üyesi, Rusya AI üyesi, Avrupa AI Düzenleme Komitesi üyesi, Rusya ve Tataristan Bilim ve Edebiyat Dergisi editörü


Prof. Dr. Erdal Arıkan
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Internet altyapısı Shannon'ın enformasyon kuramı üzerine yükselmektedir. Kutupsal kodlar Shannon kuramının öngördüğü sınırlara erişen ilk kodlama yöntemidir. Bu konuşmada Shannon kuramının temelleri (entropi, enformasyon, hata düzeltici kodlama) anlatıldıktan sonra kutupsal kodlar ele alınacaktır.

Prof. Dr. Erdal Arıkan
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

 


Prof. Dr. A. Yavuz Oruç
Electrical and Computer Eng. Dept. of University of Maryland

Konuşma bilgisayarın geleceği üzerine olacaktır. Bu kapsamda yakın geçmişteki kırmık düzeyindeki sistemler, ağ yapılı kırmık ve mimariler, hesaplama olanaklarındaki gelişmeler, ele alınacaktır. Ayrıca geleceğin bilgisayar fikirleri kuramsal ve teknoloji açıdan değerlendirilecektir. Bu kapsamda kuantum, analog ve stokastik gesaplama ikilemleri ve modeler tartışılacaktır.

Prof. Dr. A. Yavuz Oruç
Electrical and Computer Eng. Dept. of University of Maryland


Dr. Hüseyin Şeker
Director of the Institute of Coding at Northumbria University The University of Northumbria University at Newcastle

Konuşma, üzerinde çalıştığımız veri sürümlü ekonomi projelerinin tanıtımı üzerine olacaktır.

Dr. Hüseyin Şeker
Director of the Institute of Coding at Northumbria University The University of Northumbria University at Newcastle

Prof. Lenara Kubedinova
Kırım Federal Üniversitesi, Yabancı Diller Enstitüsü öğretim üyesi

Turklang-2019 konferansının amaç ve kapsamının tanıtımı

Prof. Lenara Kubedinova
Kırım Federal Üniversitesi, Yabancı Diller Enstitüsü öğretim üyesi