6. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2021)

 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 24 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 35. si düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu yılki konferans 15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Ankara, Gazi Üniversitesi’nde VI. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2021) olarak düzenlenecektir.

 

 • Konferansa sunulan her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Bir bildirinin IEEE Xplore’da yayınlanması için konferansta sunulması gerekmektedir.

 

 • Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak amacıyla, sanayi kuruluşlarında yapılan Ar-Ge nitelikli çalışmaların sonuçlarının sunulacağı bildiriler de konferansa sunulabilir. Konferansa kabul edilen bildiriler için özel oturum düzenlenecektir. Sanayiden gelen ve konferansa kabul edilen bildiriler de IEEE XPlore’de yayımlanacaktır.

 

 • Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu tarafından düzenlenmektedir. BMBB UBMK konferanslarından bir gelir artımı hedeflememektedir. Her bir bildiri için IEEE’ye yaklaşık 40 ABD doları ödenmektedir. Konferans gelirleri, konferansın tanıtım, düzenleme, davetli konuşmacı masrafları, vergiler gibi genel giderlere harcanmaktadır.  Konferansa  mali konularda Türkiye Bilişim Derneği (TBD) destek vermektedir. 

 

 • Konferansta sunulan bildiriler için aşağıdaki ödüller verilecektir;

          – En iyi lisans bildirisi

          – En iyi lisans üstü bildirisi

          – En iyi sanayi bildirisi

 • 15 Ağustos 2021’ye kadar istekte bulunan 5 öğrenciye, konferansa ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
 • IEEE öğrenci kulübü üyesi 12 öğrencinin konferansa ücretsiz katılmaları sağlanacaktır.
 • TBD ve BMO üyeleri için indirimli katılım ücreti sağlanacaktır.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri:

          – Konferansa katılan her kişi için Gazi Üniversitesi bir fidan dikecektir

         – BMBB adına Eğirdir Gölü çevresine 300 ardıç fidanı dikilecektir.

 

 • Dünya genelindeki salgın hastalık nedeniyle UBMK 2021 ÇEVRİMİÇİ Uzaktan erişim biçiminde yapılacaktır. 

 

 • Açılış Konuşmaları,
 • Davetli Konuşmacılar ve
 • Kuruluşların ArGe Sunumları

Youtube üzerinden yayımlanacaktır. Kanal adı “UBMK-2021“dur, Kanal herkese açıktır.

Her türlü sorunuzu ubmkkonferansi@gmail.com  adresine yazabilirsiniz

Konferansın amacı

Altıncısı düzenlenen konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri gönderme son günü : 4 Temmuz 2021

Yazarlara bildiri durumunun bildirilmesi : 25 Temmuz 2021

Bildirinin son biçiminin gönderilmesi son günü : 10 Ağustos 2021

Bildiri kabul yazısının gönderilmesi : 20 Ağustos 2021

Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Eylül 2021

Erken kayıt son günü : 14 Ağustos 2021

Konferans günleri : 15-16-17 Eylül 2021

Konferansın Konusu

UBMK 2021’nin bu yılki ana konusu Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler ayrıca IEEE Xplore‘de yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Kuantum Hesaplama
• M2M ve Endüstri 4.0
• Öbek Zinciri
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar

• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi

Davetli Konuşmacılarımız


Prof. Dr. Şule Öğüdücü
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin gücünün artmasıyla birlikte birçok kuruluş bu teknojilerden yararlanmaktadır. Özellikle COVID-19 salgını çalışma ve yaşam şeklimizin birçok yönünü etkilerken, Yapay Zekanın (AI) günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisini artırmıştır.

Prof. Dr. Şule Öğüdücü
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu
UT Dallas, Veri Güvenliği ve Gizliliği Laboratuvarı Yöneticisi

Büyük verilerin sızması/çalınması, çok büyük parasal kayıplara, kurumsal itibarın zedelenmesine ve bireyler için kimlik hırsızlığı risklerine neden olabilir. Büyük veri ve Yapay Zeka (AI) çağında, kamu güvenini, hesap verebilirliğini korumak ve toplanan verilerden tam değer elde etmek için saklanan verilerin güvenliğini ve gizliliğini korumak çok önemlidir.

Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu
UT Dallas, Veri Güvenliği ve Gizliliği Laboratuvarı Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özbayoğlu
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başkanı, TOBB Ekonomi ve Teknolji Üniv.

Finans alanında makine öğrenmesi akademik ve finansal çalışmalarda güncel bir konudur. Borsada pazar tahminleri, algoritma temelli ticaret, kredi risk analizi konularında yararlanılmaktadır

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özbayoğlu
Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başkanı, TOBB Ekonomi ve Teknolji Üniv.

Prof. Dr. Adem Kalınlı
ODTÜ Veri Kaynaklı Yönetim Koordinatörü

Yüksek öğretim, günümüz dünyasında giderek daha rekabetçi hale gelmektedir. Kurumlar, personelinin, programlarının ve varlıklarının nasıl performans gösterdiğini raporlamak ve hesaplamak için daha fazla baskıyla karşı karşıyadır.

Prof. Dr. Adem Kalınlı
ODTÜ Veri Kaynaklı Yönetim Koordinatörü


Prof. Dr. İlyas Çiçekli
Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı

Yayınlarda atıf yapılmadan kopyalamanın yaygınlaşması aşırma vakalarını artırmıştır. Aşırma ciddi bir etik suçtur ve yüksek miktarda bilgi nedeniyle aşırmanın manuel olarak tespiti mümkün değildir. Otomatik aşırmayı tespit araçları tasarlanmalıdır

Prof. Dr. İlyas Çiçekli
Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı

İlhami Aydın
Orman Genel Müd. Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkan Yrd.

Orman yangınlarıyla mücadelede bilgi Teknolojilerinin Kullanımı...

İlhami Aydın
Orman Genel Müd. Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkan Yrd.

Prof. M. Yahya Karslıgil
Emekli Öğretim Üyesi

Pulse Nötronlarla Reaktör Parametrelerinin Tayini

Prof. M. Yahya Karslıgil
Emekli Öğretim Üyesi

Yavuz Emir Beyribey
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı

2021-2125 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve eylem planı...

Yavuz Emir Beyribey
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan YardımcısıDr. Cihan Varol
Sam Houston Universitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğretim üyesi

Konuşmada, ilk olarak, Siber Güvenlik uygulamalarında adli bilişime duyulan gereksinime vurgu yapılacaktır. Ardından adli bilişim süreçlerinin her birindeki zorluklara odaklanılacak ve teknolojinin neden olduğu temel sorunları ve sınırlamaları açıklanacaktır. Konuşma, Yapay Zekanın bu zorlukların gidermede nasıl yardımcı olabileceği açıklanacaktır.

Dr. Cihan Varol
Sam Houston Universitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğretim üyesi

Prof. Amir Hussain
Edinburg Napier University, School of Computing

Dönüştürücü yardımcı teknolojilere doğru: Çok modlu İşitme Cihazlarıyla gerçek dünyadan bir kullanım örneği

Prof. Amir Hussain
Edinburg Napier University, School of Computing

...

...

...

...

...

...


Program

UBMK 2021 Yerel Konferans başkanının konuşması (Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu)
UBMK 2021 Konferans Başkanının konuşması (Prof. Dr. Eşref Adalı)
Gazi Üniversitesi rektörünün konuşması (Prof. Dr. Musa Yıldız)

Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fak. Yapay Zeka ve Veri Müh. Bölüm Başkanı

Dünyayı Değiştiren Teknoloji: Yapay Zeka

Prof. Dr. İlyas Çiçekli
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Böl.

Yapay Zeka ile Aşırma Saptanması

Prof. Dr. Amir Hussain

Dönüştürücü Yardımcı Teknolojilerine Doğru

Prof. M. Yahya Karslıgil
Emekli öğretim üyesi

Gecikmiş Nötronlar ve Teknolojiye Kazandırdıkları

13:30 - 14:00

Prof. Dr. Cihan Varol
Houston State Univ. ABD

Daha İyi Güvenlik için Adli Bilişim ve Yapay Zekanın Yardımı

Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu
Texas Univ. ABD

Yapay Zeka Çağında Büyük Verileri Koruma

Doç. Dr. Murat Özbayoğlu
TOBB ETU

Finansta Derin Öğrenme Yaklaşımlarının Kullanımı

Yavuz Emir Beyribey
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yrd.

2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Eylem Planı

Prof. Dr. Adem Kalınlı
ODTÜ

Yüksek Öğretimde Veri Temelli Stratejik Yönetim

İlhami Aydın
Orman Yangınları Söndürme Bölümü Baş. Yard.

Orman Yangınlarının Yönetiminde BT ve Yapay Zeka Kullanımı

Fikret Anıl Özörnek
TRAI

Türkiye'de Yapay Zeka Çalışmaları

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ayrıntılı Program

Katılım ücreti

*** Türk katılımcılar için para birimi Türk Lirasıdır. Katılımcılar için sınırlı miktarda destek verilecektir.**** Destek için başvuru gerekmektedir. Konferansa katılım ücretleri, konferans elektronik kitabı ve yayım giderlerini kapsamaktadır.

Bireysel katılım
14 Ağustos 2021 öncesi 700
14 Ağustos 2021 sonrası 800 ₺
Öğrenci
14 Ağustos 2021 öncesi 500
14 Ağustos 2021 sonrası 600 ₺
IEEE / TBD / BMO Üyesi
14 Ağustos 2021 öncesi 600
14 Ağustos 2021 sonrası 650 ₺

Ödeme Bilgileri

Ödemenizi aşağıdaki hesaba yapabilirsiniz.

Hesap adı :  Türkiye Bilişim Derneği

IBAN : TR78 0006 2000 7100 0006 2999 91

Ödeme belgenizi, Okul kimliğinizi ve IEEE üyelik belgenizi Kayıt sayfasındaki BELGE GÖNDER seçeneğini kullanarak iletiniz.

BANKA DEKONTUNA YALNIZCA ADINIZI YAZINIZ

Kayıt

Konferansa katılmak isteyen herkes (dinleyici, bildiri sunan veya bölüm başkanı) kesinlikle sisteme kayıt yaptırmalıdır. Daha önce kayıt olduysanız giriş düğmesine basınız.

Giriş Yapınız

Giriş yaptıktan sonra anasayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda size özgü bağlantılara ulaşabilirsiniz.

Bildiri gönderme

Konferansa sunulacak olan bildiriler IEEE’nin bildiri ölçünlerine uygun olarak hazırlanacak ve konferans veri tabanına yüklenecektir. IEEE konferans yazım ölçün ve kurallarına uygun hazırlanmayan bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildirinin kendisi yüklenecektir. Yalnızca özet kısmı yüklenen bildiriler değerlendirilmez.

UBMK sistemine yüklenen bildiriler beklemeden hakemlere gönderilir. Bir bildiri hakemlere gönderildikten sonra üzerinde değişiklik yapılamaz.

Bildiriler en az 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerin değerlendirme sonuçları yazarlar tarafından görülebilmektedir. Düzeltme ve iyileştirme gerektiren bildiriler belirlenen süre içinde düzeltilmelidir.

Bildiri gönderme son günü 4 Temmuz 2021 dir. Bildiri değerlendirme sonuçları en geç  25 Temmuz 2021  gününe kadar yazarlara iletilecek ve gerekli düzeltmelerin yapılması istenecektir.

Bildirilerdeki düzeltmelerin yapılması ve yayımlanabilir biçime dönüştürülüp konferans sistemine yüklenmesi için son gün 10 Ağustos 2021 dur.

Bildiri kabul yazısı yazarlara en geç 20 Ağustos 2021 gününe kadar gönderilecektir.

Sistemde hesabınız varsa bu linkten hesabınıza giriş yapıp bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

Bildiri kabul süreci, Yayın, Katılım Belgesi, En İyi Bildiri, Üstün Hizmet Ödülü

Bildiri kabul süreci şöyledir:

Hakem değerlendirmesi aşaması

 1. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin değerlendirme sonucu ve önerisini öğrenebilir.
 2. İki hakem sonuç üzerinde uzlaşamaz ise bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. uyuşan iki hakemin görüşü sonucu belirler.
 3. Hakemlerin onayını almış bildiriler, benzerlik sınamasından geçirilir. Benzerlik değeri %25’ten az olan bildiriler konferansta sunulmak üzere kabul edilir. Sonucu yazarlar sistem üzerinden görebilirler. Ayrıca bildiri sahiplerine resmi kabul yazısı gönderilir.
 4. Konferansa kabul edilmiş olan bildiriler, konferans programına katılır ve konferans sırasında elektronik bildiriler kitabı, bildiriyi sunan kişiye verilir.

Konferans sonrası değerlendirme aşaması

 1. Konferansta sunulan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanacaktır. Konferans ID : #52708  Konferansta sunulmayan bildiriler IEEE Xplore’da yayımlanmaz.
 2. Konferansta sunulmuş ve değerli bulunan bildiriler, kapsamı genişletilerek ve makale biçimine dönüştürüldükten sonra hakemli Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde (dergipark.gov.tr/tbbmd) yayımlanacaktır.

Bildiri gönderme son günü 4 Temmuz 2021’dir

Bildirilerin yazımında uyulması gereken kurallar: 

1. Bildiriler: En çok 6 sayfa ve A4 boyutunda hazırlanacaktır. Sayfa numarası, alt ve üst bilgi eklenmeyecektir.

2. Yazım kalıpları: Bildiriler MS Word veya Latex‘te yazılabilir. Yazım kalıbına IEEE’den erişilebilir.

3. Sunum Örneği (lütfen dikkat, kağıt boyutu A4 olacak)

4. Telif Bildirimi: Telif bildirimi için “Birinci Yazara” IEEE den e-posta gelecek ve yazardan onay istenecektir.

5. Sunum Kalıbı: Tüm bildirilerin konferansta aynı kalıba uygun olarak sunulması istenmektedir. Bunun için Sunum Kalıbını  indirebilirsiniz. Sunumlarınızı en geç 1 Eylül 2021‘ye kadar ubmkkonferansi@gmail.com adresine göndermelisiniz.

UBMK 2021 Presentation Template

Tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Konferansta sunulan bildiriler Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecek ve kendi sınıfında ilk üçe giren bildirilere En İyi Bildiri Ödülü  verilecektir.

Lisans, lisans üstü ve sanayi bildirileri kendi sınıfları içlerinde sıralanacaklardır.

 

BMBB Kurulu her yıl bir öğretim üyesine bilime katkısı nedeniyle Üstün Hizmet Ödülü  vermektedir.

 • 2019 yılında bu ödül Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal ARIKAN’a 5G Polar Kod alanındaki bilimsel katkılarından dolayı verilmiştir.
 • BMBB Yürütme Kurulu, “ABC Algoritması” nı geliştirmesi ve bilime katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş KARABOĞA’ya  “2020 ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ” verilmesine karar vermiştir. Prof. Dr. Derviş KARABOĞA’nın ödüle layık görülen çalışmaları şunlardır:

2005 yılında bal arılarının yiyecek arama davranışını modelleyerek “Yapay Arı Kolonisi” (Artificial Bee Colony-ABC) isimli yapay zeka yaklaşımını geliştirmiştir.

Geliştirdiği ABC algoritması, yapay zeka optimizasyon yaklaşımlarını Mühendislik, Tıp, Eczacılık, ve Mimarlık gibi çok farklı alanlarda farklı problemlerin çözümüne katkı sağlamıştır.

“Scholarpedia” ansiklopedisinde 2010 yılında yayınlanan “Yapay Arı Kolonisi” algoritmasını tanıttığı makale, Ansiklopedi tarafından Türkiye’den davet edilerek basılan ilk ve şu ana kadar tek makale olup, en çok okunulan makaleler arasındadır.

Yayımlanmış ve çoğunluğu ABC ile ilgili olan çok sayıda makalesi ve bildirisi vardır.

Biri Springer-Verlag tarafından yayımlanmış (İngilizce), diğeri de Nobel Yayınevi tarafından (Türkçe) basılmış iki yapay zeka kitabı mevcuttur.

Google Scholar’a göre aldığı toplam atıf sayısı 34.326, H-index:52, i-10 index:107’dir.

2016-2019 yılları arasında “Clarivate Analytics-WoS” tarafından belirlenen “Highly Cited Researchers” listesine dünyada ilk 5000 ve Türkiye’de ise ilk 10-15 bilim insanı listesine girmiştir.

G2R World Ranking dünya sıralamasındaki yeri 2588’dir.

G2R Turkey Ranking Türkiye sıralamasındaki yeri 5’dir.

Çok sayıda lisansüstü doktora öğrencisi yetiştirmiştir.

Sık Sorulan Sorular

Sıkça sorulan sorular ve yanıtlarını öğrenmek için ilgili soruyu seçebilirsiniz

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Konferansta sunulan bildiriler IEEE Explore’ da yayımlanacaktır.

Konferansın IEEE-ID’si  daha sonra açıklanacaktır.

Ayrıca seçilen bildiriler makale biçimine dönüştürüldükten sonra 

TBV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır 

1.Adım: KAYIT AŞAMASI

 • İlk olarak konferansa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için KAYIT düğmesine basarak yapabilirsiniz.
 • Kayıt sırasında belirlediğiniz e-postanıza sistemden gönderilen onay isteğini yanıtlamayı unutmayınız.

2. Adım: BİLDİRİ GÖNDERME

 • Kullanıcı adı ve parolanız ile konferans sayfasına giriş yaptığınızda, Ana Sayfanın sağ üst köşesinde adınızı göreceksiniz. Adınızı tıkladığınızda “Bildirilerim” seçeneğini seçiniz.
 • Bildirilerim sayfasında “+Yeni Bildiri” düğmesine basarak işleme başlayınız.
 • Özetçenizi ya yazınız ya da kopyalayıp yapıştırınız.
 • Ekler Bölümünden “Dosya Seç” ile bildirinizi bilgisayarınızdan yüklenecek biçimde seçiniz.
 • Bildiri gönder sayfasındaki diğer tüm alanları doldurunuz.
 • Son olarak sayfanın sol üst köşesindeki “Submit” düğmesine basınız.

Böylece hem özetçe, hem bildiri hem de ek bilgiler sisteme yüklemiş olur. 

Çıkış için “Çıkış” tuşuna basınız

 • Bildirisi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.
 • Kabul yazısı, doğal olarak konferans katılım ücretini ödemiş olan yazarlara gönderilecektir.
 • Konferans katılım ücreti, konferans çantası, konferans elektronik kitabını ve yayım giderlerini karşılamaktadır.
 • Konaklama ve sosyal programlar ile ilgili ödemeler web sayfasında ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Konferansta sunulacak bildirilerin kaliteli olmasını sağlamak amacıyla UBMK’ya gönderilen bildirilerin değerlendirilmesi aşağıda açıklandığı gibi yapılır:

1- Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar her hakemin görüş, öneri ve kararını görebilirler. Bir bildiri için sonuç karar, iki hakemin kararı uyuştuğu zaman verilir dolayısıyla yazarlar yalnızca bir hakemin görüşüne bakarak sonucun belli olduğu dememeleri gerekir. 

2- İki hakemin görüşü uyuşmadığı durumda bildiri üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekirse daha fazla hakeme de gönderilir. 

3- Üzerinde değişiklik yapılması istenen bildiriler düzeltildikten sonra www.ubmk.org üzerinden (Düzeltilmiş Bildiri olarak) yüklenir.

4- En az iki hakemin olumlu görüş bildirdiği bildiri sahipleri, konferans katılım ücretlerini ödeyebilirler. Bu ödemenin ardından kısa sürede kendilerine resmi kabul yazısı gönderilir.

5- Hakemler tarafından kabul edilmiş ve konferans katılım ücreti ödenmiş bildiriler, benzerlik incelemesine alınır. %25 den fazla benzerliği olan bildiriler kabul edilmez.

6- Kabul edilmiş bir bildirinin durumu konferans web sayfasında “Kabul Edildi” olarak açıklanır. 

Katılım belgesi, yalnız konferans ücretini yatıran ve konferansa katılanlara verilecektir.

Sözlü olarak sunulacak bildiriler için soru ve yanıt kısmı dahil toplam 20 dakika süre verilecektir.

Ayrıntılı konferans programı 1.09.2021 de açıklanacak.

Bildirisi sözlü sunum için kabul edilmiş olanlar:

1 – Bildirinizi gözden geçiriniz. IEEE Xplore’un yazım kalıbına uygun olup olmadığını dikkatle inceleyiniz.

     – Kağıt boyutunun A4 olduğundan emin olunuz.

     – Bildiri başlığı, yazarlar ve bölüm başlıkları için belirtilen yazı karakteri ve boyutunun uygunluğunu gözden geçiriniz.

      -Şekil, resim ve çizelge başlıklarının karakter ve boyutunu gözden geçiriniz.

Tüm bu denetimleri yaptıktan sonra bildirinizin adını “Bildiri Numarası-Bildiri başlığı ilk sözcüğü-bildiri başlığı ikinci sözcüğü-ilk yazarın soy adı biçiminde hazırlayıp (.docx ve .pdf uzantılı olarak)  ubmkkonferansi@gmail.com adresine en geç 10 Ağustos 2020 saat 17:00 a kadar gönderiniz.

2 – Konferans katılım ücretini yatırıp dekontunu “ubmkkonferansi@gmail.com” adresine gönderiniz.

3 – Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.

4 – Telif hakkı devir sözleşmesi IEEE tarafından sorumlu yazarın e-postasına gönderilecektir.

5 – 25 Ağustos 2020 akşamına kadar, bildirinizin sunum dosyasını hazırlayıp konferans e-posta adresine (ubmkkonferansi@gmail.com) gönderiniz. Konferans sunum kalıbı yakın zamanda web sayfasında yayımlanacaktır.

******** otelinden, katılımcılar için özel bir fiyat alınmıştır. Bu olanaktan gerçek katılımcıların yararlanabilmesi için aşağıda sıralanan kuralların izlenmesi gerekmiştir.

 • Konaklama olanağı sadece konferansa kayıt olup kayıt ücretini yatıranlara sağlanmıştır. 25 Ağustos 2021 öncesi bu koşulları sağlayanların istekleri otele iletilecektir.
 • Otel ile ödemeler doğrudan otele yapılacaktır.

Öğrenciler için yurtlarda sınırlı sayıda oda sağlanmıştır. Öğrenci yurdundan yararlanmak isteyenlerin 25 Ağustos 2021 akşamına kadar konaklama isteklerini Dr. Öğretim üyesi ***’a (***@bil.omu.edu.tr) bildirmeleri ve yerlerini ayırtmaları gerekmektedir. 

Her bildiri için ayrı kayıt yaptırmak gerekiyor mu?

Konferans için tek bir kayıt yeterlidir, 

ANCAK bir kişi en çok 2 bildiri sunabilir

Konferans ücretine ilişkin bilgiler konferans web sayfasında açıklanmıştır.

Konferans ücretini ödeyen herkese TBV İktisadi işletmesi faturası kesilmektedir. Fatura ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin ubmkkonferansi@gmail.com adresine bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimler sırasında lütfen bildiri numarasını belirtiniz:

1- Bireysel fatura için:

 • Ödeme yapanın adı soyadı 
 • TC Kimlik numarası
 • Açık adresi

2- Kurumsal fatura için:

 • Kurum adı
 • Kurum açık adresi
 • Kurum vergi dairesi ve vergi numarası

Faturalar konferans kayıt masasında katılımcılara teslim edilir. 

UBMK’20’ye gönderilmiş olan bildiriler için hakem değerlendirmesi süreci tamamlandıktan sonra bildirilerin IEEE ölçünlerine göre hazırlanıp konferans e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra bildirilerin benzerlik ve IEEE ölçünlerine uygunluğu denetlenecektir. Bu çalışmaların 10 Ağustos 2020’a kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bir bildirinin bu aşamaya alınabilmesi için bildiri ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, bildiri ile katılacak olanların ödemelerinin 14 Ağustos  saat 17:00’ye kadar  kadar ödemeleri beklenmektedir

Türk akademisyenler için verilen, uluslararası konferanslara ilişkin teşvikler her yıl değişmektedir. Bu nedenle geçen yıl UBMK-18′ katılanların dökümünü vermeyi yeğliyoruz.

Sunum yapanlar

 • Azerbaycan
 • BosnaHersek
 • Çin
 • Fas
 • İsveç
 • İtalya
 • Kazakistan
 • Kuweyt
 • Lüksenburg
 • Pakistan
 • Suriye
 • Tunus
 • Türkiye
 • Ürdün

Bilim Kurulu üyeleri

 • ABD
 • Azerbaycan
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Brezilya
 • Estonya
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Hindistan
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İspanya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • (Kırım) Rusya
 • Polonya
 • Slovenya
 • (Tataristan) Rusya
 • Türkiye

Bu listede görüldüğü üzere, UBMK konferansları teşvikleri fazlasıyla karşılamaktadır 

Telif devri, bildiriler konferansa kabul edildikten sonra yapılması gereken bir işlemdir. Bildiriniz konferansa kabul edildiğinde telif devri işlemini yapmanız istenecektir.

Konferans Yeri

- - - - - - - - - - - - - - - - Konferans Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Konferans Merkezinde yapılacaktır - - - - - - - - - - - - - - - - Konaklama için ...... .... Oteli seçilmiştir. Oteller ile ilgili bilgiler www.http://hotel-***** sayfasında görülebilir. UBMK 2021 ye katılacak olanlar için otellerden özel fiyat alınmıştır.

Dikkat : Bu özel fiyatlardan yararlanmak istiyorsanız mutlaka konferansa kayıt yaptırmalısınız!