5. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2020)

  • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla 23 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl bu toplantıların 34. sü düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların yalnızca bölüm başkanları arasında değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu yılki konferans 9-13 Eylül 2020 tarihleri arasında Diyarbakır, Dicle Üniversitesi’nde V. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2020) olarak düzenlenecektir.

 

  • Konferansa sunulan her bildiri, bildiri konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Hakem onayından geçen bildiriler için benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu aşamayı geçen bildiriler konferans programına katılmaktadır. Bir bildirinin IEEE Xplore’da yayınlanması için konferansta sunulması gerekmektedir.

 

  • Konferans Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Kurulu tarafından düzenlenmektedir. BMBB UBMK konferanslarından bir gelir artımı hedeflememektedir. Her bir bildiri için IEEE’ye yaklaşık 30 ABD doları ödenmektedir. Konferans gelirleri, konferansın tanıtım, düzenleme, davetli konuşmacı masrafları, vergiler gibi genel giderlere harcanmaktadır.  Konferansa  mali konularda Türkiye Bilişim Derneği (TBD) destek vermektedir. 

 

  • 15 Ağustos 2020’ye kadar istekte bulunan 5 öğrenciye, konferansa ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.
  • IEEE öğrenci kulübü üyesi 12 öğrencinin konferansa ücretsiz katılmaları sağlanacaktır.

 

  • Dünya genelindeki salgın hastalık nedeniyle UBMK-20 ÇEVRİMİÇİ Uzaktan erişim biçiminde yapılacaktır. 

 

  • Açılış Konuşmaları,
  • Davetli Konuşmacılar ve
  • Kuruluşların ArGe Sunumları

Youtube üzerinden yayımlanacaktır. Kanal adı BMBB Kurulu, Kanal herkese açıktır

Her türlü sorunuzu ubmkkonferansi@gmail.com  adresine yazabilirsiniz

Konferansın amacı

Beşincisi düzenlenen konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri gönderme son günü : 25 Haziran 2020 (salgın nedeniyle değiştirildi)

Yazarlara bildiri durumunun bildirilmesi : 25 Temmuz 2020

Bildirinin son biçiminin gönderilmesi son günü : 10 Ağustos 2020

Bildiri kabul yazısının gönderilmesi : 20 Ağustos 2020

Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Eylül 2020

Erken kayıt son günü : 14 Ağustos 2020

Konferans günleri : 09-10-11 Eylül 2020

Konferans Yemeği : 10 Eylül 2020

Konferans sonrası geziler : 12-13 Eylül 2020

Konferansın Konusu

UBMK 2020’nin bu yılki ana konusu Kuantum Hesaplama olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sunumlar için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler ayrıca IEEE Xplore‘de yayımlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilenlerin genişletilmiş ve makale haline dönüştürülmüş biçimleri hakem değerlendirmelerinin ardından Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisinde yayımlanacaktır.

Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Temel Konular

• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Bilgi Kuramı
• Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgisayar Mimarileri
• Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
• Büyük Veri Analitiği
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanallaştırma
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
• Veri Yapıları
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları

Diğer Konular

• Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
• Açık Kaynaklar
• Adli Bilişim
• Anlamsal web
• Bilgisayarlı Görü
• Bilişim Etiği ve Hukuku
• Bilişim Sistemleri Ölçünleri
• Bilişim Teknolojileri
• Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
• Çevreci Bilişim
• Doğal Dil İşleme
• Kriptoloji ve Kripto Analiz
• Kuantum Hesaplama
• M2M ve Endüstri 4.0
• Öbek Zinciri
• Silikon İçerisinde Uygulamalar
• Sinyal İşleme
• Telif Hakları Korunması
• Yazılım Tanımlı Ağlar
• Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
• Yönetişim

Eğitim, Strateji ve Politikalar

• Bilgisayar Bilimleri Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
• Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
• Ülke Stratejileri ve Politikaları
• Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
• Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
• Yazılım Mühendisliği Eğitimi